Aktuality ze Střekova a okolních obcí

Chcete být informování emailem nebo sms zprávou o novinkách ze Střekova?

kulturní a sportovní akce, důležité informace pro občany, informace o nových projektech na Střekově, zajímavosti ze Střekova

přihláška odběru aktualit

aktuality najdete také na našem Facebooku

23.10.2020

Petr Vinš - úvodní video z práce zastupitele Za lepší Střekov

1.1.2019 - 24.6.2020

Aktuality z naší práce najdete na stránce našeho starosty ZDE

22.12.2018

Vánoční přání starosty Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov

Vážení občané celého našeho Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov,

přeji vám, abyste si užili Vánoce a vánoční svátky se svou rodinou, blízkými a kamarády, abyste společně prožili šťastné chvíle, radost a uchovali si tyto pocity co nejdéle. V tento čas prosím vzpomeňte také na ty, kteří neměli to štěstí a nemohou být s vámi a také na lidi, kteří nemohou být se svými rodinami.

Do nového roku 2019 vám přeji hlavně pevné zdraví a mnoho času stráveného s lidmi, které máte rádi. Přeji vám také, aby vás těšila práce, kterou člověk tráví mnoho času a je jedním ze základů spokojeného života. Přeji vám i trochu toho štěstí, které dokáže proměnit všední život v radost a víru, že vždy může být lépe, než jste plánovali.

Těším se, až se s vámi v příštím roce setkám a společně budeme pracovat na proměně střekovského obvodu tak, abychom tu byli všichni spokojenější a prožívali svoje životy naplno. Ve své práci se o to budu starat každý den.

Petr Vinš, váš starosta

Byl bych moc rád, kdyby se moje přání dostalo ke všem obyvatelům našeho obvodu, a tak vás prosím o přeposílání všemi možnými způsoby nebo přečtení těm, kteří jej nemohou jinou cestou sami obdržet. Děkuji

19.12.2018

Bleskově ze zastupitelstva

Díky koaličním hlasům BYL SCHVÁLEN návrh rozpočtu na rok 2019 vč. položky na nákup ubytovny Modrá!

Edit: Velké poděkováním patří všem našim koaličním partnerům za podporu tohoto návrhu, v rámci hlasování bylo 9 koaličních zastupitelů pro přijetí rozpočtu, ostatních 6 se zdrželo.

A ještě na téma případné využití objektu. Myšlenka na vybudování domova pro seniory je hodně odvážná, ale nikoli nereálná. A Střekov by si svůj DPS rozhodně zasloužil.

Druhá varianta, sociální bydlení, vzbuzuje díky svému označení určité obavy, aby se do lokality nevrátili obyvatelé ve stejném složení, v jakém v létě odešli. TO SE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESTANE. Sociální bydlení neznamená automaticky ubytování problematických osob, právě naopak. Podle našeho názoru by v tomto případě nejoptimálnejší bylo vybudování malometrážních bytů vhodných buď jako startovací byty, nebo jako bydlení pro seniory.

5.11.2018

Proběhlo ustanovující zastupitelstvo

Vážení přátelé, voliči a podporovatelé našeho hnutí, návštěvníci naší stránky, dnes proběhlo ustanovující zastupitelstvo, na kterém včera zveřejněná koalice zvolila nové vedení naší radnice. Jak už jsme psali včera, koaliční vyjednávání byla velmi náročná a složitá. V průběhu jejich vývoje postupně vyšlo najevo, že jakákoli varianta koaliční sestavy s hnutím PRO, nemá šanci získat dostatečnou podporu. Zároveň zcela reálně hrozilo, že pokud budeme trvat na koalici s účastí PRO, zůstane Střekov nejméně měsíc, ale spíše několik měsíců bez politického vedení vzešlého z těchto voleb a to bylo opravdu to poslední, co bychom si přáli. Proto jsme tedy zasedli k vyjednávacímu stolu s „druhou stranou“ a položili na stůl poměrně dlouhou řadu podmínek, včetně zásadních programových bodů, pod kterými jsme ochotni podpořit koalici v nakonec dojednaném složení. Vyjednávání stálo mnoho úsilí všechny zúčastněné strany a zde je na místě poděkovat našim koaličním partnerům za vstřícnost a ochotu ke kompromisům, díky které se nakonec podařilo dojednat koaliční smlouvu v podobě, která nám umožnila ji uzavřít. K podpisu došlo dnes odpoledne, krátce před jednáním zastupitelstva a v jejím duchu došlo následně ke zvolení nového vedení radnice v následujícím složení – uvolněný starosta Petr Vinš (ZLS), 1. neuvolněný místostarosta Mgr. Pavel Peterka (ANO), 2. neuvolněná místostarostka Mgr. Aleša Kymličková (ODS), neuvolněný člen rady Mgr. Stanislav Dunaj (sportovci), neuvolněný člen rady Mgr. Jiří Železný (ZLS). Možná se teď divíte, kam zmizelo jméno Ing. Petra Bandase, který byl zvolen do zastupitelstva spolu s Mgr. Jiřím Železný. A zde je na místě další, opravdu velké poděkování. Pan Bandas v zájmu našeho hnutí, i obyvatel Střekova, rezignoval na svůj mandát, aby tak umožnil obsazení uvolněné funkce starosty členem ZLS. Uvolněná funkce znamená, že dotyčný funkcionář musí opustit svoje civilní zaměstnání a na radnici nastoupit na plný úvazek. Pan Bandas, jako učitel odborných předmětů na střední odborné škole a zároveň jako třídní učitel maturitní třídy, takovou možnost neměl. A neměl ji ani pan Železný, jemuž jeho zaměstnání rovněž neumožňuje, aby ho ze dne na den opustil. Naopak pan Vinš, první náhradník a číslo dva naší kandidátky (pan Bandas se umístil těsně před ním díky většímu počtu hlasů) takovou možnost má. A my pevně věříme, že v osobě pana Vinše dostal Střekov velmi kvalitního starostu, kterému sice chybí aktivní politická zkušenost, ale jeho zkušenosti ze soukromého sektoru, stejně tak jako jeho energie a chuť do práce, tento drobný hendikep bezpochyby vynahradí.

Co říci závěrem – dobře chápeme zklamání, které celá řada z vás teď prožívá z toho, že vítěz voleb se nestal součástí vládní koalice. A stejně dobře rozumíme i tomu, že jediný způsob, jak toto zklamání vykompenzovat, je naše práce. Věřte tomu, že uděláme vše co je v našich silách, aby Střekov (samozřejmě celý, vč. všech jeho částí!) byl po skončení toho volebního období skutečně znatelně lepší, než teď. Jak toho chceme dosáhnout si můžete přečíst v níže uvedených koaličních programových cílech.

1. jednání s Magistrátem města Ústí nad Labem na téma reforma postavení obvodů v rámci statutárního města, posílení kompetencí obvodů a navýšení prostředků směřujících do jednotlivých obvodů, s důrazem na to, aby výše prostředků směřujících do Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov spravedlivě odpovídala počtu jeho obyvatel a jeho rozloze ve vztahu k celému městu,

2. řešení problematických objektů na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, a to ať už objektů opuštěných a zdevastovaných, nebo objektů využívaných pro obchod s bydlením, důrazným tlakem na majitele těchto objektů, ve vhodných případech i odkoupením těchto objektů do majetku města Ústí nad Labem či přímo do správy Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov,

3. odkoupení objektu na adrese Purkyňova 1180/14, známého též jako „Modrá ubytovna“, do majetku města Ústí nad Labem, případně přímo do správy Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov,

4. řešení problematiky zápachu, jednání s provozovateli jednotlivých zdrojů zápachu, měření zápachu, analýza příslušných integrovaných stavebních povolení s následným jednáním s Krajským úřadem Ústeckého kraje o jejich případných změnách, atd.

5. jednání s Magistrátem města Ústí nad Labem na téma velmi špatný stav komunikací na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, s cílem dosáhnout výrazného navýšení rozsahu oprav komunikací na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov,

6. jednání s Magistrátem města Ústí nad Labem na téma investice do škol a školek na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, s cílem dosáhnout posílení těchto investic,

7. nulová tolerance vůči kriminalitě všeho druhu, i vůči veškerým přestupkům,

8. podpora kulturních, sportovních a dalších občanských aktivit napříč celým územím Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov,

9. realizace rekonstrukce objektu na adrese Kamenná 1431/3, a to způsobem odpovídajícím aktuálním potřebám obyvatel sídliště Kamenný vrch,

10. podpora realizace technoparku jako součásti naučného Industriálního okruhu města Ústí nad Labem,

11. pokračování v revitalizaci nábřeží,

12. prověření možností realizace akce „kanalizace Svádov“,

13. ve spolupráci s Magistrátem města Ústí nad Labem vybudovat na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov sběrný dvůr.

9.10.2018

PRO! ÚSTÍ + ANO 2011 + Za lepší Střekov na MO Střekov?

Koaliční vyjednávání běží naplno a jste jistě zvědaví, s čím jsme do nich vstoupili my. Možných kombinací je samozřejmě celá řada. Především bychom ale měli vyjít z jedné věci, totiž z vůle voličů. Stávající koalice složená z PRO a ZLS získala dohromady téměř 34% hlasů, což je skutečně silný mandát a jasný signál o tom, že voliči vnímají naše dosavadní působení a naše programy velmi kladně. Přičteme-li k tomu, že velmi rozsáhlá shoda mezi programy panuje i s hnutím ANO, které u nás skončilo druhé, pak se skutečně nabízí ustanovit na Střekově koalici složenou z těchto tří subjektů.

V tuto chvíli je teda naší jednoznačnou prioritou ustanovení koalice PRO+ANO+ZLS, když po prvním kole jednání s oběma subjekty to vypadá, že shoda by nemusela být nedosažitelná.

20.9.2018

Poslední zastupitelstvo - drsný výsměch občanům ze strany některých zastupitelů

Dnes se mělo konat poslední řádné zastupitelstvo MO Střekov v tomto volebním období. Jenže se nekonalo. Proč? Z patnácti zastupitelů se dostavilo devět. A z těch devíti bylo pro schválení programu jen pět (starostka Outlá a p. Barančík z PRO Ústí, Železná, Železný ze ZLS a bezpartijní p. Bandas). Zdržel se místostarosta Dunaj (bezp.) a dále paní primátorka Nechybová (UFO), paní kandidátka na primátorku Vaňková (ČSSD) a paní Lazarová. Všichni se zdrželi bez jediného slova komentáře!

To co následovalo bylo velmi smutné, ale přesně to vypovídá o úctě, jakou někteří politici mají k občanům. Vzápětí se totiž přihlásil o slovo jeden z přítomných, pán velmi pokročilého věku, který dal rozhodně najevo svou nelibost nad tím, že přicestoval na naše zastupitelstvo kvůli jednomu z navržených bodů ze vzdálenosti 120 kilometrů a teď se tu bez jediného slova vysvětlení ani neschválí program a on může tedy jet zase domů? Kde je úcta k občanovi, kde je smysl pro zodpovědnost? Já, ačkoli jsem hlasoval pro program, jsem se hluboce styděl a v duchu jsem se tomu pánovi omlouval, víc jsem udělat nemohl.

Po tomto velmi smutném výstupu se pokusily obhájit svůj postoj paní Nechybová a paní Lazarová s tím, že mají výhrady k některým bodům. Ale proč to neřekly? Proč se nepokusily dosáhnout jejich stažení z programu? Paní Lazarová následně opustila jednací síň a už se nevrátila. Paní Nechybová navrhla znovu hlasovat o programu a sama už byla pro, ale protože paní Lazarová už přítomna nebyla a paní Vaňková a pan Dunaj (stále bez jediného slova) program nepodpořili, zastupitelstvo neproběhlo.

Paní starostka by teď měla svolat zastupitelstvo mimořádné, ale má to smysl? Svolá zastupitelstvo, zase nebude schválen program a zase se jen tak rozejdeme? Někteří zastupitelé již evidentně přenesli těžiště svého fungování do předvolebních kampaní a taková všednost, jako je jednání zastupitelstva, je mimo okruh jejich zájmů.

13.9.2018

Odkoupení Modré ubytovny se komplikuje - bude dražba

- o odkoupení Modré ubytovny městem vážně jednáme už od chvíle, kdy bylo jasné, že její provoz končí, tedy zhruba od června letošního roku

- po celou dobu bylo stanovisko vlastníka (CPI byty) takové, že má zájem prodat co nejrychleji, a že odkoupení ubytovny městem považuje za dobré řešení

- náš úřad nechal zpracovat na budovu a související pozemky (které zahrnují i sousední garážový dvůr) znalecký posudek na zjištění ceny obvyklé, jako podklad pro odsouhlasení nákupu zastupitelstvem

- zjištěná cena (cca 6 milionů Kč za budovy se všemi pozemky) - korespondovala s původně deklarovanými požadavky vlastníka

- vše bylo posouzeno právníkem a byly zpracovány materiály do zastupitelstva, které se bude konat 20.9.2018

- na program zastupitelstva byl zařazen i bod s rozpočtovým opatřením řešícím financování nákupu z vlastních zdrojů

- s ohledem na deklarované názory zastupitelů napříč politickými stranami, i na průběžně vedená jednání, se dalo očekávat, že odkup bude zastupitelstvem schválen

- v okamžiku, kdy toto vše proběhlo, nám vlastník sdělil, že bylo rozhodnuto, že objekt bývalé Modré ubytovny bude nabízen k prodeji až za několik měsíců, a to formou veřejné dražby

Co z toho vyplývá?

- o případném odkoupení bude hlasovat až nové povolební zastupitelstvo (což by nemusel být problém, i dnes je shoda na odkoupení tohoto objektu až nečekaně široká)

- daleko horší problém je, že do dražby se může přihlásit úplně každý a vyhraje ten, kdo dá nejvíc

Co nám teď zbývá?

- věřit, že politická shoda na nutnosti odkoupení ubytovny přetrvá i do dalšího volebního období

- doufat v zázrak, že se třeba do dražby nikdo jiný nepřihlásí

- "modlit" se, aby Ústavní soud nezrušil zákonný předpis, na základě kterého mohlo město vydat OOP, v důsledku kterého nikdo nově příchozí do "bezdoplatkové" zóny nemá nárok na doplatek na bydlení, tedy hlavní dávku, kterou ubytovaní na ubytovnách čerpají

29.8.2018

Průběžné info k boji s BROUKY od KHS (hygiena):

- v ubytovně už proběhla dvě kola deratizace a momentálně probíhá kompletní vyklízení objektu a následně by mělo být ještě jednou vystříkáno,

- deratizace parovodů (THMÚ) už by měla být hotova, deratizace kanalizace (SČVAK) by měla proběhnout co nejdřív.

Podle našich zpráv zatím k masivnímu šíření brouků mimo nejbližší okolí ubytovny nedochází, sice byly zaznamenány nové výskyty, ale stále se držíme v kruhu cca 100 až 200 metrů od ubytovny.

Teď potřebujeme především aby SČVAK zasáhl v kanalizaci a prospěly by i deště, ale s těmi asi moc počítat nemůžeme. J. Železný

23.8.2018

Info k sirénám, které se před pár minutami rozhoukaly na Střekově - naší části města se to netýká, problém je ve Všebořicích, kde hoří skládka. Sirény u nás se ozvaly nejspíš omylem.

15.8.2018

Přátelé tak tohle je on, rus domácí, brouk, který tyto dny hýbe středním Střekovem.

Aktuální stav je následující:

- budova Modré ubytovny by měla být ošetřena a většina hmyzu, který se tam nacházel by měla být zlikvidována

- ovšem možná právě o v důsledku zásahu, který proti škůdcům proběhl v Modré, se část brouků dala do pohybu a začala se šířit po okolí,

- výskyt rusů domácích máme hlášen prakticky ze všech domů v okolí Modré, domy v bezprostředním okolí jsou na tom pochopitelně nejhůř, ve vzdálenějších domech se jedná spíš o výjimečné případy,

- brouci se mohou šířit po povrchu, ale bohužel i kanalizací, nebo kolem parovodního potrubí do výměníků (KHS už vyzvala provozovatele obou těchto sítí k provedení nezbytných zásahů).

První pomoc proti broukům je jednoduchá, stačí biolit proti lezoucímu hmyzu. Ale pozor, pokud doma brouky objevíte ve větším množství, nebo opakovaně , VOLEJTE DERATIZÁTORA! Biolit, ani tolik populární pastičky s lepivým povrchem vám v tomto případě nepostačí. Deratizátor vám byt ošetří tak, že do vhodných míst umístí otrávené návnady, která brouka lákají, aby je ochutnal a hned na to ho spolehlivě zlikvidují. Návnady jsou nebezpečné jen pro hmyz, dětem ani domácím zvířatům nevadí. A funguje to velmi spolehlivě, brouci nemají šanci (což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, i já jsem v okruhu dotčených).

Takže moc prosím, nepodceňovat a deratizovat! A nebojme se o tom mluvit, není proč, ani za co se stydět. Je to sice nepříjemný problém, ale rozhodně ne neřešitelný. A pevně věřím, že nejpozději v řádech týdnů tuhle hmyzí bitvu vyhrajeme.

9.8.2018

Přátelé, sousedi, zejména z Purkyňovky a z okolí, tohle jste už asi všichni četli, je to nepříjemná daň za ukončení provozu ubytovny a pevně věřím, se s tím rychle a úspěšně popereme.

Důležité je, že HYGIENA UŽ AKTIVNĚ KONÁ!

A v této souvislosti bych vás chtěl poprosit, pokud někdo z vás tyhle potvory doma objeví, je třeba to na hygienu nahlásit (protiepidemické oddělení KHS v Ústí nad Labem, nebo napište sem do zprávy a my už kontakt zprostředkujeme). Hygiena vyráží do terénu, sbírá vzorky a bude přijímat opatření.

odkaz na článek v Ústeckém deníku

4.7.2018

Už jste četli novou brožuru shrnující vývoj samosprávy Střekova a přidružených obcí? Brožuru si můžete přečíst online na www.strekov.cz, v tištěné verzi je k dispozici na ÚMO Střekov.