Úkoly obvodu Střekov

Vstup do systému Úkoly obvodu Střekov

Jednotlivé úkoly průběžně doplňujeme o detailnější informace, historii řešení, videa. Buďte prosím trpělivý, pokud k úkolu nenajdete podrobnosti. Budou doplněny později. O urychlení doplnění podrobností ke konkrétnímu úkolu nám neváhejte napsat.

Prohlížet úkoly

Hlasovat a komentovat úkoly

Zadat nový úkol

Na úřadě obvodu Střekov bohužel neexistuje kompletní, aktualizovaný seznam úkolů, který by byl viditelný pro občany, úředníky, vedení úřadu, zastupitele, magistrátní úředníky, spolupracovníky, dodavatele. V době starostování našeho starosty Petra Vinše byl úřadem zakoupen systém chytré komunikace, který evidenci úkolů umožňuje, ale bohužel se nám nepodařilo prosadit jeho aktivní používání pro evidenci všech úkolů a tento stav nadále trvá.

Rozhodli jsme se tedy vytvořit seznam úkolů obvodu Střekov a s tímto seznamem aktivně pracovat. Věříme, že tím opomíjené úkoly získají větší pozornost.

Pro občany - Seznamy úkolů jsou rozděleny podle lokalit a druhu úkolu. V úkolech je možné vyhledávat (vlevo nahoře), hlasovat pro získání větší priority úkolu (hlasujte po rozkliknutí úkolu). Jednotlivé úkoly můžete komentovat pokud máte doplňující informace nebo tipy na zrychlení řešení. Pro prohlížení úkolů není potřeba registrace. Pokud chcete hlasovat a komentovat, musíte provést bezplatnou registraci. Odkazy pro oba druhy vstupu do systému jsou níže.

Pro spolupracovníky - Pokud s námi chcete spolupracovat, pomáhat nám spravovat úkoly ve vaší lokalitě, tak prosím kontaktujte správce střekovských úkolů Petra Vinše na čísle 602 622 226 nebo na info@zalepsistrekov.cz. Provedeme krátké školení a udělíme vám přístup. Rádi bychom měli správce úkolů pro každou lokalitu.

Pro vedení úřadu a politiky - Budeme moc rádi, pokud budete z úkolů čerpat informace a případně na správě úkolů spolupracovat, pomáhat nám s jejich řešením. Cílový stav je přesunutí správy úkolů do systému Outlook s vazbou na další systémy úřadu městského obvodu Střekov viz. návrh Petra Vinše ZDE.