archiv aktualit první pololetí 2018

Chcete být informování emailem nebo sms zprávou o novinkách ze Střekova?

kulturní a sportovní akce, důležité informace pro občany, informace o nových projektech na Střekově, zajímavosti ze Střekova

přihláška odběru aktualit

30.6.2018

Tak a je to, Modrá je prázdná!

Chcete vědět, jestli je to znát? Je to sakra znát :-)Zklidnění je patrné hned od prvního dne. Ovšem tohle bylo teprve první kolo. Hned od pondělí startuje kolo druhé, jeho krycí název by mohl znít:

MUSÍME TO KOUPIT!!!

My pro to uděláme maximum, na to se můžete spolehnout.

30.6.2018

Aktuální informace k záměru na využití bývalých jeslí v Kamenné - povinnost přijímat dvouleté děti do školek byla definitivně zrušena. To nic nemění na tom, že už dnes jsou u nás do školek dvouleté děti běžně přijímány. Budovat na Střekově další školku, jak prosazuje magistrát, tedy skutečně postrádá jakýkoli význam.

školky nebudou muset přijímat dvouleté děti

29.6.2018

ZÁPACH, ZÁPACH, ZÁPACH!

Konečně tak dlouho slibovaný příspěvek na téma měření zápachu.

1. Už se měří! Výsledek? Páchne to, a pořádně!

První měření proběhlo v srpnu 2017, bylo realizováno Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem v rámci jednoho z projektů, kterých se účastní (nebylo objednáno MO Střekov a nic jsme za něj neplatili). Výsledky tohoto měření ukázaly, že výskyt pachových jednotek v jednotlivých epizodách zápachu dosahuje až řádů stovek jednotek zápachu na m3, když optimální stav je nula a v dalších projektem sledovaných lokalitách (netýkaly se našich zdrojů, byly mimo Ústí) úroveň dosahovala maximálně desítky jednotek zápachu.

2. K čemu byly použity výsledky? Zaujaly KHS.

Na základě tohoto měření vznikl návrh ze strany Krajské hygienické stanice (KHS), že když zpracujeme ještě další měření, aby se problém více prokázal, bude následně zpracována analýza dopadů tohoto zatížení zápachem na zdraví obyvatelstva. Nakonec bylo dojednáno, že budou realizována ještě další dvě měření.

3. Co dál? Objednali jsme další měření.

Usnesením rady MO Střekov konané dne 26.6.2018 byla schválena objednávka dalších dvou měření. Měřit bude opět společnost Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, cena za obě měření bude činit 49.000,- Kč, bez DPH termín dodání do 3O.11.2018. Jedno měření bude probíhat v ulici Purkyňova, druhé v lokalitě kolem Penny marketu v Železničářské.

4. A co pak? Pak to teprve všechno začne ....

Pokud měření dopadne podle očekávání a analýza KHS potvrdí dopad zápachu na zdraví obyvatel Střekova budeme mít vůbec poprvé v rukou jasný důkaz o velikosti problému zápachu. S tímto důkazem v ruce půjdeme jak za provozovateli zdrojů, tak za Krajským úřadem a ČIŽPem, a to s jednoduchým sdělením - je nám celkem jedno, že podle vás je vše v pořádku a kontroly nevykazují žádné závady. Tady je důkaz, že v pořádku to není, tak s tím něco dělejte. A pokud neuspějeme, pak nezbude, než si objednat další, ještě rozsáhlejší a podrobnější, a také o hodně nákladnější, měření a analýzy, a následně se pustit cestou soudních sporů.

5. A jaký je závěr? Je to na dlouho, ale musíme vydržet!

Bude to stát ještě hodně času, úsilí a možná i peněz. Ale stojí to za to. Za ty dva roky, co se této problematice věnujeme, jsme už ušli pořádný kus cesty. O hodně víc toho víme, zorientovali jsme se v problematice a hlavně jsme si opravdu jisti, že šance na úspěch tu je. Chce to jen nenechat se odradit a nedat se.

21.6.2018

Pozor, pozor, s Modrou jsme zase o kus dál!

Dnešní zastupitelstvo našeho obvodu pověřilo starostku Outlou, aby zajistila vypracování znaleckého posudku, který bude sloužit jako podklad pro jednání o odkoupení vyklizené budovy Modré ubytovny. Zástupce společnosti CPI byty dnes potvrdil, že zájem jednat o prodeji ubytovny s městem stále trvá a vypracování znaleckého posudku je prvním krokem, a také nezbytnou podmínkou, pro dokončení celé transakce. To nejtěžší nás samozřejmě ještě čeká, tedy hledání podpory pro samotné odkoupení. Ale doufejme, že i to se nakonec podaří. Zatím v této věci naše zastupitelstvo postupuje v takové shodě, jako snad ještě nikdy a za to všem patří opravdové poděkování.

Další dobrou zprávou je schválení uzavření smlouvy o spolupráci se společností GLENCORE, díky které dostane náš obvod po dobu pěti let každoročně 100.000,- Kč buď na podporu akcí pořádaných či podporovaných naším obvodem, nebo na jiné aktivity typu rekonstrukcí dětských hřišť atp.

Naopak smutnější zpráva je, že nedošlo ke schválení startu rekonstrukce objeku v ulici Kamenná, takže dokončení celé akce bude až na novém zastupitelstvu a je otázka, jestli k němu vůbec dojde. Ovšem já se snažím být optimitický, jsem přesvědčen, že projekt je připraven dobře, vč. vyjednané dotace na zateplení, a že k jeho realizaci nakonec skutečně dojde.

20.6.2018

Zítra od 16:00 se v budově pošty uskuteční další zastupitelstvo našeho obvodu. Jako již téměř tradičně bude zaručeně hlavním bodem rekonstrukce bývalých jeslí v ulici Kamenná (k tomu jen drobná poznámka - školský výbor poslanecké sněmovny tento týden doporučil ke schválení novelu ODS, která ruší povinnost přijímat od roku 2020 do školek i dvouleté děti, novela tudíž velmi pravděpodobně bude schválena a tím tedy padají všechny, i beztak dost vratké argumenty, vedení města a ČSSD, proč ne knihovnu, lékaře atd., ale pouze školku). A řeč zaručeně přijde i na Modrou, takže chcete-li být při tom, jste vítáni

19.6.2018

Naše stanovisko k aktuálnímu vývoji kauzy Modrá:

1. Jednoznačně trváme na tom, že je správné provoz Modré ukončit (krom mnoha jiných důvodů prostě proto, že současný stav tohoto objektu naprosto nevyhovuje nárokům i na to nejzákladnější bydlení).

2. Nesouhlasíme s úvahami o posunutí termínu ukončení provozu, tím se podle našeho názoru nevyřeší nic, problém by se jen oddálil.

3. Důsledně trváme na tom, že město nemá žádnou povinnost zajišťovat komukoli jakékoli náhradní ubytování. Nicméně velmi vítáme aktivity vedení města, obvodů a zejména působení sociálních pracovníků jak na obvodech, tak na magistrátu, díky kterým se už podstatné části obyvatel obou ubytoven podařilo náhradní ubytování zajistit (podle našich informací má z celkem 230 obyvatel obou ubytoven zajištěno nové bydlení již cca 160). Pevně věříme, že ubytování se podaří získat i zbývajícím ubytovaným, i těm je ze strany města poskytována průběžná pomoc. Nicméně znova opakuji, že starat se musejí především sami ubytovaní, město za jejich bydlení žádnou zodpovědnost nemá.

4. Stále trvá náš požadavek na odkoupení PRÁZDNÉ budovy Modré ubytovny. Důvody nás k tomu vedou dva. Jednak to, že bytový fond našeho obvodu je opravdu žalostný a považujeme za velmi potřebné ho rozšířit. A za druhé, a to především, jak jsme řekli již mnohokrát, jedinou prevencí proti opakujícím se problémům s objekty tohoto typu je jejich odkoupení. Jinak je koupí další spekulant a až ústavní soud znemožní uplatňování bezdoplatkových zón (což se klidně může stát), bude ubytovna s celou parádou zpět.

5. Na zítřejším magistrátím zastupitelstvu se budou projednávat finanční požadavky našeho obvodu, mimo jiné i požadavek týkající se peněz na Modrou. Tak nám držte pesti, ať to klapne :-)

11.6.2018

Chcete mít možnost promluvit do naší společné budoucnosti? Pak si nenechte ujít sérii besed na téma rozvoj našeho obvodu

www.strekov.cz

6.6.2018

Aktuální info k Modré!

Situace je nesmírně složitá, na město je z nejrůznějších stran vyvíjen značný nátlak, aby se aktivně zapojilo do řešení vzniklé situace. Po Střekově se zároveň šíří celá řada nepodložených fám o dalším vývoji. Ve skutečnosti se věci mají takto:

1. Neexistuje žádný zákonný předpis, který by městu ukládal, že má ubytovaným z Modré zajistit náhradní ubytování či přístřeší.

2. Město stojí stranou, pro ubytované může udělat jedinou věc - zajistit základní poradenství. Na nic víc nemá ani peníze, ani pracovníky, ani bytový fond. Ani kdybychom sebevíc chtěli, nemáme jak těm lidem pomoci.

3. Celá věc se týká především tří stran - majitele objektu, nájemce a ubytovaných.

4. Pro město v žádné případě nepřichází do úvahy žádná z variant, ve které by nějakým způsobem vstoupilo do dění tak, že by objekt ve stávající podobě se stávajícími obyvateli provozovalo dál namísto stávající nájemkyně. Toto je jednoznačný postoj vedení města, který mi dnes potvrdila i paní primátorka.

5. Chápeme, že situace ubytovaných je složitá, ale podle našeho názoru se jednoznačně jedná o systémový problém, k jehož řešení není kompetentní samospráva, nýbrž nejvyšší orgány - vláda a parlament. Ať upraví legislativu, zruší nesmyslné dávky na bydlení a ušetřené prostředky přesměrují na obce, kterým uloží povinnost se starat a pak bude vše vypadat jinak.

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat vedení města ať už za zavedení opatření, v důsledku kterého přestává být obchod s chudobou u nás atraktivní, tak i za jednoznačný postoj k řešení aktuální situace. Pravidelní návštěvníci naší stránky vědí, že stávající vedení města spíše kritizujeme za to, jak je Střekov zanedbáván, ale v této věci je to jinak, pomohli nám a je na místě to přiznat a poděkovat za to.

Otevřená stále zůstává otázka následného odkoupení prázdné budovy Modré ubytovny. Naše obvodní zastupitelstvo se vyslovilo jednoznačně pro, postoj vedení města zatím není zcela jasný. Nicméně věříme, že i v této záležitosti nakonec ke shodě dojde a budovu koupíme.

31.5.2018

Hlášení z dnešního zastupitelstva - schválili jsme záměr odkoupit Modrou ubytovnu!

Hlasy všech přítomných zastupitelů (Eva Outlá, Jiří Němeček, Petr Barančík, Aleš Smutný, Petr Bandas, Eva Železná, Jiří Železný, Miroslava Lazarová, Jiří Laštůvka, Miroslav Štráchal) bylo přijato usnesení, kterým naše zastupitelstvo schvaluje záměr odkoupení Modré ubytovny do majetku města a ukládá starostce Outlé, aby v tomto smyslu jednala s vedením města. Zastupitelstvo tak podpořilo úterní usnesení rady a vyslalo zřetelný a silný signál směrem k magistrátu, což považujeme za velmi důležitý krok směrem k dotažení této záležitosti do úspěšného konce. Zároveň bych na tomto místě rád poděkoval za podporu v této věci zejména představitelům střekovské opozice (paní Lazarové a pánům Laštůvkovi a Štráchalovi) a jsem nesmírně rád, že když jde opravdu do tuhého (a to teď rozhodně jde), dokážeme se sjednotit a táhnout všichni za jeden provaz.

Další dva body dopadly takto:

1. Smlouva o spolupráci s Glencore zatím kvůli drobným výhradám k textu smlouvy schválena nebyla, ale předpokládáme, že do červnového zastupitelstva se těch pár věcí doladí a pak už smlouva přijata bude.

2. Navrhovaná varianta rekonstrukce bývalých jeslí v Kamenné (knihovna, lékaři, dětská skupina) zatím podporu nenašla, o dalším vývoji budeme informovat.

31.5.2018

V této hektické době jsme vás málem zapomněli pozvat na mimořádné zastupitelstvo, které se koná v budově pošty dnes od 16:00. Hlavním bodem programu bude uzavření sponzorské smlouvy s společností Glencore, na základě které by náš obvod mohl v následujících pěti letech získat až 500.000,- Kč, dále bude řeč o rekonstrukci bývalých jeslí v ulici Kamenná a stranou určitě nezůstane ani situace kolem Modré.

30.5.2018

Chceme koupit Modrou!

Zatímco ubytovaní, sociální pracovníci a neziskové organizace se pomalu připravují na ukončení provozu Modré ubytovny, rada městské obvodu Střekov včera pověřila starostku Evu Outlou, aby zahájila jednání o odkoupení ubytovny. Náš cíl je jasný - získat objekt pod svoji kontrolu a následně ho využít pro občany Střekova, nejlépe jako bydlení pro seniory.

24.5.2018

Modrá končí!

Právě jsme obdrželi oficiální informaci, že ke dni 30.6.2018 bude ukončen provoz Modré ubytovny v Purkyňově ulici. Stane se tak zřejmě v důsledku dopadů opatření obecné povahy (na jehož zavedení jsme se podíleli a jehož přijetí jsme podpořili), díky kterému už nebylo možno pro tuto ubytovnu čerpat žádné doplatky na bydlení pro nově uzavírané smlouvy.

Stávající vlastník (CPI BYTY), objekt sám provozovat nehodlá a bude ho nabízet k prodeji. A my jednoznačně říkáme, že město musí udělat vše pro to, aby tuto budovu získalo do svého vlastnictví. To je totiž jediný skutečně spolehlivý způsob jak zajistit, abychom s ní v budoucnu neřešili opět stejné problémy, jako v posledních mnoha letech.

9.5.2018

Dlouho očekávaný přehled akcí realizovaných naším úřadem v roce 2017, vč. vyčíslení nákladů, je zde:

přehled akcí

7.5.2018

Kdo se chystáte na zítřejší Otvírání řeky, možná se vám bude hodit podrobnější program

7.5.2018

Už zítra :-) Předpověď počasí na rozdíl od loňska hlásí sluníčko😎 Na své si přijdou malí i velcí 😉

otevírání řeky 2018

28.4.2018

Milí střekováci, není to naší zásluhou, ale radost z toho máme velkou - oblíbená hospůdka Pod Hradem je opět otevřena!

26.4.2018

Co tomu říkáte? Pro někoho jsou "vize" a "studie" téměř sprostá slova. Ale my si myslíme, že svůj význam rozhodně mají.

24.4.2018

Bolestivá záležitost pro všechny střekovany. Tohle už se nejspíš nikdy nevrátí

23.4.2018

Krásných 89 milionů pro Vaňov, opravdu s napětím čekáme, jak to dopadne.... My na Střekově si dobře pamatujeme, jaké obstrukce město dělalo s nákupem lázní Vrbenského za cca 2,3 milionu (a nakonec si svým pomalým jednáním nechalo tu šanci utéct úplně). Dneska bychom rádi, aby město vykoupilo loděnice v Olšinkách, tady se jedná o cca 6 milionů. Taky to není na pořadu dne. Ale 89 milionů pro Vaňov se najde?

odkaz na ústecký deník

22.4.2018

Tramvajový provoz směr Střekov, 19.4.1966

19.4.2018

POZOR, POZOR!

Ano přátelé, je to tu, padlo rozhodnutí a to rozhodnutí zní: JDEME DO TOHO!Do čeho? No přece do voleb!

Za nás, za vás a hlavně Za lepší Střekov!

Pokud se vám naše rozhodnutí líbí, prosíme, pomozte nám!

Co potřebujeme? V první řadě podpisy pod petici za náš vznik. Podepsat petici můžete v Kavárně u řezníka, v květinářstvích u pošty, u hřbitova a na Novosedlickém náměstí.

A pozor, kdyby se k nám chtěl někdo z vás přidat, nebojte se a ozvěte se nám. Nejsme žádný uzavřený kruh a rádi mezi sebou přivítáme nové tváře.

13.4.2018

Dobrý večer vážení sledující, jako obvykle zde máme souhrn toho nejpodstatnějšího z našeho zastupitelstva. Krom toho, že atmosféra houstne (dalo se to čekat, volby jsou už za dveřmi), bych zmínil především následující:

1) paní primátorka potvrdila, že letos by měl proběhnout geologický průzkum ulice Žukovova, a dále přislíbila, že se pokusí do rozpočtu pro příští rok (který už ale bude schvalovat nové zastupitelstvo) prosadit položku na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci (podle našich informací cca 2 miliony Kč),

2) paní primátorka rovněž potvrdila, že o prázdninách dojde k rekonstrukci podchodu u ZŠ Nová, bohužel pouze podchodu, tolik žádaného řešení přechodu v těchto míste se nedočkáme,

3) bylo přijato rozpočtové opatření, kterým byly do našeho rozpočtu zahrnuty prostředky (700 tisíc) na úpravy nábřeží,

4) bylo otevřeno téma chyb v územním plánu. Těch je celá řada a jedna znich je u nás na Střekově v lokalitě pod rozhlednou na vrchu Sedlo (viz obrázek). Pochybením města došlo k tomu, že pozemky odnepaměti užívané jako zahrady, byly územním plánem vymezeny jako veřejná zeleň - lesopark, tedy územi, které NESMÍ BÝT OPLOCENO, ani když je v soukromém vlastnictví. Pokud je zde někdo, koho se to týká (jsou to domy v ulici Poděbradova), věnujte tomu prosím pozornost a dejte si podnět do nového územního plánu, aby byla chyba odstraněna (pokud nevíte jak, napište nám, rádi vám s tím pomůžeme).

12.4.2018

Chtěli byste vidět, jak vypadá politika zevnitř? Dneska ve čtyři máte možnost. Prijďte, je dobré vědět kdo a jak vás zastupuje :-)

9.4.2018

Vracíme se k problematice nepořádku v ulici Železničářská - dnes jsem se opět spojila s úřadem, abych zjistila jak pokročili v zjednání nápravy, neboť je absolutně nepřípustné, aby se na chodníku před a za domy kupily haldy nepořádku. V podstatě jsem zjistila následující věci - 1. nepořádek za domy a halda nasbíraného odpadu v přilehlém prostoru u "parčíku" - je domluvena schůzka se zástupci Českých drah jako majiteli pozemků (halda u parčíku by měla cca do týdne zmizet, ta byla prý už předmětem minulého jednání s ČD), o výsledku schůzky budeme informovat

2. nepořádek před domy - zde se objevil zásadní problém - kamera na jednom z domů je od 21. 3. 2018 vypnutá (údajně z důvodu rekonstrukce objektu...), tudíž není kamerový záznam, a proto úřad spolu s policií hledá svědky, kteří by byli ochotní dosvědčit, že ty věci tam skutečně vytahali lidé z průjezdu a nikoli že je tam někdo navezl. Sama jsem řekla, že budu první, kdo to dosvědčí, nicméně nejsem schopná přesně označit dané osoby. Obracím se proto tímto na Vás - pokud jste ochotni to dosvědčit (případně máte fotografie), obraťte se na úřadě přímo na pana Dvořáka nebo napište nám. Každopádně nepořádek zmizí, nyní se řeší, kdo a kdy ho bude odvážet. Samozřejmě by bylo ideální, aby policie a úřad mohly "klepnout přes prsty" ty, co si to zaslouží. Obrátila jsem se se žádostí o pomoc i na paní zastupující majitele domu č. 9 a byla velmi vstřícná. Také je v její zájmu, aby se ta situace podařila vyřešit.

6.4.2018

Schichtovy lázně

27.3.2018

A tady to máme oficiálně ....

22.3.2018

To jsou věci! Co vy na to, líbilo by se vám něco takového?

Edit: Děkujeme za názory a přidáme i ten náš. Navržená podoba je bezpochyby poněkud kontroverzní, nicméně o tu teď zas až tak moc nejde. Podstatný je nápad na využití místa, kde dnes stojí torzo historických záchodků. Je to velmi zajímavý podnět do diskuze na téma "nábřeží". A právě jako nápad se nám to moc líbí :-)

11.3.2018

S radostí vyhovujeme prosbě o zveřejnění a sdílíme pozvánku na tuto zajmavou akci :-)

28.2.2018

Projdete se?

16.2.2018

Už máte program na příští sobotu? Pokud ne, je tu jeden tip

13.2.2018

V rámci debaty na téma MHD k nám přišel i dotaz na tuto luxusní zříceninu, která už nejmíň rok a půl zdobí chodník v ulici Jeseninova. Vznesl jsem příslušný dotaz na ÚMO Střekov a dorazila velmi nepřekvapivá odpověď - chodník je ve správě magistrátu, ten také kolem díry umístil ono oplocení a věc prý řeší (momentálně se údajně připravuje projekt na opravu oné opěrné zdi). U nás na Střekově můžeme dělat jediné - věc průběžně urgovat, což děláme. A pak se divte, když ze zoufalství začneme vykřikovat hesla o samostatnosti Střekova. Já tedy netvrdím (a nikdy jsem netvrdil), že se nutně musíme přímo odtrhnout. Ale větší páky na rozhodování o dění na území našeho obvodu bychom určitě mít měli. Jinak se obávám, že z role zapomenuté zalabské Popelky se nám jen tak vystoupit nepodaří.

9.2.2018

Přátelé pozor, velmi důležité! Máte-li zájem na zavedení MHD do oblasti Jeseninova-Truhlářova-Žukovova, nebo naopak, jste-li proti, zúčastněte se prosím ankety, kterou najdete na této adrese: www.strekov.cz (navržená frekvence cca 1 za hodinu)

15.1.2018

Vyhlašuji anketu "O krále psích hovínek"!

Přátelé schválně, kolikrát jste si za těch prvních 15 dní nového roku šlápli? Já už třikrát. A to se opravdu snažím dávat pozor, jenže nebezpečnou zónou už dávno nejsou jen trávníky, stejně tak i chodníky jsou jedna nástraha vedle druhé. Já vím, že tohle téma je už stokrát omleté a zatím jsme se nepohnuli ani o milimetr. Ale čím to je? Vždyť na tom, že život mezi výkaly by neměl být standardem hodným 21. století se snad shodneme všichni, i ti, kdož nám ty výkaly do veřejného prostoru rozmísťují. Jediné vysvětlení, které mě napadá je, že se jedná o důsledek obecného nastavení hodnot ve společnosti. Ti lidé, kteří si po svých psech neuklízejí, dobře vědí, že je to špatně, ale je jim to jedno. Stejně tak jako těm, kteří odhazují volně na zem nedopalky cigaret, papíry od sušenek a jiný odpad. Stejně jako těm, kteří bezohlednou jízdou na silnicích způsobují dopravní nehody. A tak by se dalo pokračovat dlouho. A právě na výši míry této obecné vzájemné bezohlednosti v rámci naší společnosti závisí i počet psích hovínek na chodnících a v parcích. Možná jednou, až slušnost a ohleduplnost přestanou být pro velkou část naších spoluobčanů sprostými slovy, se něco změní i v této oblasti. Dřív ale asi ne.