Starosta Střekova

ROK 2019

obvod Ústí nad Labem STŘEKOV

politické hnutí Za lepší Střekov

Petr Vinš

starosta@strekov.cz

607 013 394

Archiv zpráv z práce starosty Střekova v roce 2019

najdete také na

facebook.com/starostastrekov

instagram.com/starostastrekov

twitter.com/starostastrekov

Youtube

31.12.2019

Rok starosty Střekova

Do nového roku vám přeji hodně zdraví, štěstí a pohody. Uplynulý rok byl pro mě plný nových zkušeností, seznamování se správou našeho obvodu, procesy ve veřejné správě. Věřím, že v příštím roce toho stihneme ještě více.

Níže uvedené je přehledem práce střekovské radnice, celého vedení, často také ve spolupráci s magistrátem. Neodpustil jsem si pár mých nápadů ;-)

RYCHLÝ PŘEHLED :-)

Dokončené projekty v roce 2019

  • Rekonstrukce multifunkčního sportoviště ve Svádově
  • Rekonstrukce chodníků a laviček v parku Šafaříkova náměstí
  • Zachránění služebny policie ČR na Střekově
  • Řešení zápachu pokračuje
  • Vybudování posezení u kapličky v Sebuzíně
  • Zahájení boje s nedopalky, nové popelníky a kuřácká místa
  • Rozsáhlejší rekonstrukce chodníků
  • Omezení vjezdu kamionů do horní části Žukovovy ulice
  • Výměny a doplnění prvků dětských hřišť na nábřeží a osadě
  • Úpravy kontejnerových stání
  • Pořízení elektro skútrů pro pracovníky údržby obvodu
  • Uvolnění parkovacích míst před bankomatem a úřadem
  • Větší podpora hasičské jednotky Střekov (nová, zánovní stříkačka)
  • Doplnění historických lavic do kaple povýšení svatého kříže v Brné
  • Oprava a vyčištění požární nádrže na Nové Vsi

Technologické novinky v roce 2019

  • Pořízení chytré komunikace
  • Zahájení pořizování videozáznamů z jednání zastupitelstva
  • Instalace elektronické úřední desky před úřadem
  • Chytrý semafor na sjezdu z Mariánského mostu

Ekologické aktivity v roce 2019

  • Výměna oken v budově úřadu a pošty = úspora energií
  • Zahájení maximální možné elektronizace agend úřadu = úspora papírů
  • Zahájili jsme třídění bio odpadu na úřadě
  • Připravili jsme instalaci nádrží na dešťovou vodu pro budovu pošty
  • nákup 60 zavlažovacích vaků pro stromy
  • Na jednáních zastupitelstva nabízíme pouze kohoutkovou vodu v karafách
  • Na akcích pořádaným úřadem už pouze rozložitelné nebo vratné kelímky

Připravené projekty a plány pro rok 2020

  • Projekt rekonstrukce hřiště v ulici Truhlářova
  • Další a rozsáhlejší rekonstrukce chodníků
  • Oprava silnice Novoveská
  • Lidl a lékárna na Střekově
  • Závory na železničním přejezdu v Olšinkách
  • Rekonstrukce hřiště v Olšinkách
  • Výrazná proměna střekovské vyhlídky
  • Přístřešek pro posezení u hřiště v Sebuzíně, doplnění prvků na hřišti v Brné
  • Vyklizení tělocvičny ve Svádově
  • Záchrana společenského sálu bývalé Šichtovky
  • Multifunkční sběrné místo na Střekově
  • Instalace lamp veřejného osvětlení tam, kde chybí
  • Navrácení pamětní desky v Olešnici
  • Zklidnění provozu aut schválením radarů
  • Autonomní, záznamové kamery na hřiště a kontejnery
  • Intenzivní boj s vraky na parkovištích
  • Druhá patra pro současná parkoviště u sídlišť
  • Další nová, menší, multifunkční sportoviště
  • Otevření existujících hřišť veřejnosti
  • Obnova schodiště a cest lesoparku Malé sedlo
  • Zásuvky na dobíjení elektromobilů u panelových domů

Dokončené projekty v roce 2019

Rekonstrukce multifunkčního sportoviště ve Svádově - Svádováci na rekonstrukci hřiště čekali dlouho, hodně o ní stáli a letos se konečně dočkali. Do rekonstrukce jsme investovali cca 2mil Kč a pouze kvůli počasí prozatím není na hřišti finální umělý povrch. Hřiště bude volně přístupné, bude to první kvalitní, veřejné sportoviště v obvodu Střekov a věřím, že další budou následovat. Foto hřiště je v galerii příspěvku.

Rekonstrukce chodníků a laviček v parku Šafaříkova náměstí - Chodníky a lavičky byly opravdu v hrozném stavu a po rekonstrukci je Střekov zase o něco hezčí. Park se opravdu hodně proměnil, po ukončení provozu modré ubytovny i výrazně zklidnil, tak věřím, že si tam najde cestu více lidí. Zaslechl jsem, že jsme měli raději opravit jiné chodníky, ale veškeré chodníky u silnic jsou ve správě magistrátu, tak to nebylo možné. Foto je v galerii příspěvku.

Zachránění služebny policie ČR na Střekově - Policie ČR je na Střekově, na Kamenném vrchu u hřbitova v nájmu v našem objektu, který byl opravdu ve špatném stavu a policie už připravovala přesun služebny na předmostí. Příprava rekonstrukce se v minulém období komplikovala a prodlužovala. Povedlo se nám dosáhnout dohody s policií o rozsahu a spoluúčasti, rekonstrukce začala na podzim a bude dokončena pravděpodobně koncem ledna. Služebna policie se rozšíří i do spodního patra, obsadíme tak další nevyužívané prostory. Foto je v galerii příspěvku.

Řešení zápachu pokračuje - V průběhu roku 2019 se podařilo ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí a Zdravotním ústavem Ústí nad Labem realizovat analýzu výsledků měření zápachu provedeného na podzim 2018. Tato analýza byla pracovníky Zdravotního ústavu prezentována zástupcům obvodu i magistrátu s tím, že stav ovzduší na Střekově skutečně vyžaduje, aby mu byla věnována zvýšená pozornost. Bylo navrženo uskutečnit setkání všech subjektů, které by se měly na řešení problému podílet. Toto setkání se uskutečnilo v listopadu, zúčastnili se ho zástupci všech organizací, které mohou jakýmkoli způsobem přispět k úsilí o zlepšení stavu našeho ovzduší (konkrétně zástupci Zdravotního ústavu, Krajského úřadu, zástupci několika oddělení Krajské hygienické stanice, a samozřejmě i zástupce vedení našeho obvodu). Toto setkání bylo pojato jako úvodní, seznamovací, byla zde ještě jednou prezentována analýza výsledků měření z podzimu 2018 s tím, že všichni zúčastnění přislíbili prověřit možnosti a způsoby, jakými by mohli na předložené skutečnosti reagovat a docílit tak zlepšení situace (setkání, na kterém by měly být tyto návrhy předloženy, by se mělo uskutečnit v prvním čtvrtletí roku 2020). Aktuálně ještě můžeme doplnit, že v důsledku ukončení provozu mastných kyselin v pravé části areálu bývalé Setuzy, došlo k částečnému zlepšení situace zejména v těch částech Střekova, které jsou k této částí areálu nejblíže.

Vybudování posezení u kapličky v Sebuzíně - Nové posezení u kapličky se povedlo, hodí se k historické kapličce, využívají ho Sebuzíňáci pro kulturní akce a věřím, že bude oblíbené i mezi cyklisty, kteří tímto místem projíždí. Foto je v galerii příspěvku.

Zahájení boje s nedopalky, nové popelníky a kuřácká místa - Nedopalky cigaret jsou opravdu velkým estetickým a ekologickým problémem snad všude na světě. Rozhodli jsme se s nimi bojovat instalací “hezkých” popelníků a budováním kuřáckých míst. Věříme, že se kuřáci naučí nedopalky házet do popelníků a budou kouřit na místech, která jsou k tomu určená. První “hezké” popelníky najdete na nábřeží mezi Benešovým a železničním mostem. Vídal jsem nedopalky i na dětských hřištích, a tak jsme vybudovali první dvě kuřácká místa u dětských hřišť na nábřeží a v ulici Tolstého. Kuřáci tu prostě jsou, budou a musíme se s nimi domluvit. Další popelníky budou přibývat, dalším místem v mém hledáčku jsou zastávky MHD. Nikoliv přímo na zastávka, ale poblíž zastávky. Foto popelníku a kuřáckého místa u hřiště je v galerii příspěvku.

Rozsáhlejší rekonstrukce chodníků - V letošním roce jsme rekonstruovali dlouhý chodník v Truhlářově ulici a povedlo se nám docílit sdružené investice magistrátu do chodníků, do kterých T-Mobile pokládal optické kabely. Velké úseky chodníků na horním Střekově tak má nové obrubníky a nový povrch. O plánu dalších oprav chodníků se dočtete níže v plánech na rok 2020. Foto nových chodníků je v galerii příspěvku.

Omezení vjezdu kamionů do horní části Žukovovy ulice - Jsem přesvědčen, že rekonstrukce Žukovovy ulice musí začít omezením kamionové dopravy v její horní části. Pro instalaci zákazových značek jsme získali veškerá povolení a bohužel už delší dobu čekáme na jejich instalaci :-( Snad se brzy dočkáme, kamionům se v navigacích přestane trasa přes Novosedlák zobrazovat a my tak můžeme začít tlačit na lehké sfrézování povrchu případně na nový povrch. Na kompletní rekonstrukci Žukovovky, s vybagrováním dlážděného podloží, zatím nejsou peníze, tak věříme, že mezikrok s novým povrchem a omezením kamionů se vyplatí.

Výměny a doplnění prvků dětských hřišť na nábřeží a osadě - Nového pískoviště se dočkalo hřiště na Nábřeží u železničního mostu a nových prvků hřiště u fotbalového hřiště Střekov osada. Foto přiloženo. Pokud máte tip na další výměny, tak nám neváhejte napsat. Připravujeme další výměny na hřištích u okálů pod novou vsí a v Olšinkách. Staré prvky bych za každou cenu neměnil, pokud nejsou rozbité. Doplnění nových je někdy komplikované kvůli normám prostoru kolem nového prvku. Foto nových prvků je v galerii příspěvku.

Úpravy kontejnerových stání - Kontejnerová stání opravdu hodně hyzdí sídliště, a tak jsme začali s jejich úpravou tak, aby kontejnery nestály na silnicích, chodnících, travnatých plochách. Foto nových stání je v galerii příspěvku.

Pořízení elektro skútrů pro pracovníky údržby obvodu - Pro pracovníky péče o vzhled obce jsme pořídili dva elektroskútry. Pracovníci tak stihnou více práce, nemusí využívat automobily, dostanou se i do vzdálenějších koutů obvodu a pohybují se tiše a ekologicky. Foto skútrů je v galerii příspěvku.

Uvolnění parkovacích míst před bankomatem a úřadem - Povedlo se nám získat vyhrazená parkovací místa na parkovišti před restaurací Lípa, a tak bude uvolněno jedno vyhrazené parkovací místo před bankomatem a dvě před naším úřadem. Foto je v galerii příspěvku.

Větší podpora hasičské jednotky Střekov (nová, zánovní stříkačka) - V minulém období nebyla střekovským hasičům dopřána potřebná podpora a hasiči uvažovali o konci fungování jednotky. Nešťastnou situaci se podařilo vyřešit, hasičům jsme poskytli veškerou možnou podporu a pomohli jim získat novou hasičskou stříkačku. Hasiči tak budou dále sloužit střekovákům při povodních a dalších neočekávaných událostech. Foto je v galerii příspěvku.

Doplnění historických lavic do kaple povýšení svatého kříže v Brné - Rekonstrukce kaple povýšení svatého kříže začala v roce 2016, kdy se začalo s rekonstrukcí střechy a stavebních konstrukcí. V letošním roce jsme kapli vybavili novým mobiliářem, krásnými historickými lavicemi a kaple tak může sloužit veřejnosti. Mohou tam být např. menší svatby a koncerty. První koncert proběhl začátkem prosince. Foto kaple a lavic je v galerii příspěvku.

Oprava a vyčištění požární nádrže na Nové Vsi - Nádrž je výrazným prvkem Nové Vsi a její stav byl opravdu špatný. Hyzdil příjezd na novou Ves a obyvatelé o vyčištění dlouho usilovali. V budoucnu by kolem nádrže mohlo vzniknout odpočinkové místo. Foto nádrže je v galerii příspěvku.

Technologické novinky

Pořízení chytré komunikace - Pomocí tohoto nového systému umíme rychle a efektivně rozesílat informace občanům několika způsoby. Mobilní aplikací “Hlášení rozhlasu”, SMS zprávou, elektronickou poštou, zveřejněním na www.strekov.cz a facebooku. To vše v jednom kroku. Upozorňujeme tak na krizové situace jako např. nehody, výpadky elektřiny, havárie a rekonstrukce vodovodů, chystané čištění silnic, svozy odpadu, kulturní a sportovní akce.

Zahájení pořizování videozáznamů z jednání zastupitelstva - Ti z vás, kteří se více zajímáte o dění na úřadě, tak můžete sledovat jednání zastupitelstva z pohodlí obýváku. Na zastupitelstvu diskutujeme často zajímavá témata, tak doporučuji jednání shlédnout zpětně na Youtube kanálu našeho úřadu.

Instalace elektronické úřední desky před úřadem - Elektronická úřední deska je nainstalována u úřadu vedle bankomatu. Najdete tam mnohem více informací než na nástěnkách a pomocí vyhledávání tak můžete rychleji najít to, co hledáte. Není to sice masová záležitost, ale své uživatele si deska určitě najde. Foto elektronické desky je v galerii příspěvku.

Chytrý semafor na sjezdu z Mariánského mostu - Začátkem roku jsem žádal o zrušení semaforu, který je na sjezdu z Mariánského mostu směr Krásné Březno. Foto přiloženo. Střekováci tam často dlouho stojí a existence semaforu mi nedávala úplně smysl. Zrušit semafor se sice nepovedlo, ale alespoň jeji proměnili na chytrý, takže při sjezdu už nečekáte a téměř okamžitě svítí zelená ;-)

Ekologické aktivity

Výměna oken v budově úřadu a pošty = úspora energií - Na úřadě i staré radnici tak ušetříme peníze za vytápění a budovy vypadají mnohem lépe. Na staré radnici jsme nechali vyrobit dřevěné repliky původních, špaletových oken, a tak jsme zachovali historický vzhled budovy, která si to jistě zaslouží. Pro obě budovy budeme žádat o dotaci na zateplení, a tak se nám investované peníze částečně vrátí. Foto staré radnice je v galerii příspěvku.

Zahájení maximální možné elektronizace agend úřadu = úspora energie a papírů - Moderní techniku je potřeba využívat naplno, když už jsme do ni investovali. Elektronizace ušetří energii, papír, peníze, práci.

Zahájili jsme třídění bio odpadu na úřadě - Po nástupu na úřad jsem zjistil, že se v kuchyňkách netřídí bio odpad. Začátkem roku jsme nakoupili boxy do kuchyní a nechali si přivést popelnici. Věřím, že časem zřídíme vedle úřadu kompostér a bio odpad tak nebude nutné odvážet naftovým autem ;-)

Připravili jsme instalaci nádrží na dešťovou vodu pro budovu pošty - Máme připravenu studii proveditelnosti, víme, že je možné získat dotaci 85% a v rozpočtu máme prostředky na vybudování nádrží. Dešťovou vodu ze střechy staré radnici tak využijeme na zalévání zeleně v přilehlém parku a později i ke splachování toalet. Věřím, že v příštích letech se povede instalace nádrží i pro střekovský úřad.

Nákup 60 zavlažovacích vaků pro stromy - V době sucha hodně stromů odumírá nebo strádá a jsou tak náchylnější pro nemoci a méně odolné před škůdci. Mobilní zavlažovací vaky tak stromům pomohou přečkat suché týdny. Foto zavlažovacího vaku je v galerii příspěvku.

Na jednáních zastupitelstva nabízíme pouze kohoutkovou vodu v karafách - Když jsem poprvé navštívil jednání zastupitelstva, tak jsem byl nemile překvapen. Byla to úplná plastové estráda :-) Povedlo se a plastové kelímky byly nahrazeny sklenicemi, voda v malých pet lahvích byla nahrazena karafami s kohoutkovou vodou.

Na akcích pořádaným úřadem už pouze rozložitelné nebo vratné kelímky - Asi se shodneme, že jednorázové plastové kelímky, tácky, příbory jsou prostě špatně a rozhodli jsme se tuto skutečnost změnit. Na akcích které pořádáme nebo podporujeme, byste tak již neměli jednorázové plastové nádobí vídat. Brzy to bude i uzákoněno, tak není na co čekat.

Připravené projekty a plány pro rok 2020

Projekt rekonstrukce hřiště v Truhářově ulici - Projekt je připravený, celková investice bude cca 15mil. Kč, budeme žádat o dotace. Věříme, že se hřiště stane častým cílem obyvatel a bude konkurovat mobilům, televizím a herním konzolím :-) Na hřišti budou dva multifunkční kurty, dětské hště, venkovní posilovna, nový povrch oválu pro běžce i bruslaře, plážový volejbal a amfiteátr pro kulturní a divadelní představení. Plán rekonstrukce je v galerii příspěvku.

Další a rozsáhlejší rekonstrukce chodníků - Pro příští rok jsme výrazně navýšili prostředky na opravy chodníků v sídlištích. Na opravy tak máme připraveno 2mil. Kč.

Oprava silnice Novoveská - Některé úseky silnice jsou v havarijním stavu a musí být opraveny. Místní o to dlouho usilovali, i proto jsme z našeho rozpočtu magistrátu přispěli, abychom urychlili rozhodování. Věříme, že nám prostředky magistrát v budoucnu vrátí podporou některých našich projektů.

Lidl a lékárna na Střekově - Majitel pozemků, firma Saller Group je zároveň investorem nové nákupní zóny. Po jednáních začátkem roku, mají záměr připravený, chystáme anketu pro občany, rozhodovat bude zastupitelstvo města. Věřím, že bude záměr schválen a brzy se začne stavět. Vizualizace nové nákupní zóny je v galerii příspěvku.

Závory na železničním přejezdu v Olšinkách - Přejezd v Olšinkách je hodně nebezpečný, umírají tam lidé, vlaky tam jezdí hodně rychle. Začátkem roku jsme napsali dopisy s argumentací, sešli se se s regionálním ředitelem SŽDC, s účastí primátora, a přes počáteční neshody se nakonec podařilo instalaci závor prosadit. Administrativně je to složité, zdlouhavé, tak se snad bude brzy stavět.

Rekonstrukce hřiště v Olšinkách - Hřiště v Olšinkách je již druhým hřištěm, kde chtějí občané upravit vybavení hřiště. Děti zkrátka vyrostli a už jim nestačí klouzačka a prolejzačka, ale chtějí bránu, koš, síť. Původní prvky rozhodně nevyhodíme, ale přemístíme na nově budovaná hřiště. Foto současného hřiště v Olšinkách v galerii příspěvku.

Výrazná proměna střekovské vyhlídky - V rámci participačního rozpočtu magistrátu Střekováci rozhodli o výrazné proměně střekovské vyhlídky. Vyhlídka tak bude mnohem větším lákadlem pro obyvatele Střekova i turisty. Plánovaná podoba vyhlídky je v galerii příspěvku.

Přístřešek pro posezení u hřiště v Sebuzíně, doplnění prvků na hřišti v Brné - I o těchto investicích rozhodli občané v rámci hlasování o participačním rozpočtu magistrátu.

Vyklizení tělocvičny ve Svádově - Tělocvična ve Svádově už 12 let slouží jako sklad muzea. To jistě není dobré využití. Po nástupu do funkce starosty jsem se sešel s ředitelem muzea abych se seznámil s důvody tohoto stavu. Následně požádal primátora o řešení tohoto problému a po téměř roce bylo rozhodnuto. Tělocvična bude vyklizena pravděpodobně na jaře a vedení magistrátu tak patří velký dík.

Záchrana společenského sálu bývalé Šichtovky - Odkoupení sálu městem je myslím jediným řešením, jak tento historický sál zachránit. V polovině roku jsme schválili záměr a zahájili jednání s majitelem. Jednání je na dobrá cestě v věřím, že se v příštím roce vše připraví a dohodne. Do té doby by bylo dobré si sál pronajmout a zabránit tak jeho zkáze. O pronájmu budeme rozhodovat začátkem roku. Foto sálu je v galerii příspěvku.

Multifunkční sběrné místo na Střekově - Likvidace odpadů se zdražuje stále více, město pravděpodobně zavade poplatek za odpad a tak nezbývá než lépe třídit a dát šanci ušetřit lidem, kteří třídí. Projekt chytrého třídění mám připravený. Pro třídění je však nezbytný také blízký sběrný dvůr, protože ne na všechny typy odpadů máme kontejnery a budeme mít pytle s QR kódy, např. oleje, tuky, železo. Také ne všechny věci je nutné vyhazovat, ale mohou sloužit někomu jinému. Multifunkční sběrné místo tak nebude sloužit jen na ukládání odpadu, ale také jako výměnné místo a malá recyklační dílna. Plánované vybavení je v galerii příspěvku.

Instalace lamp veřejného osvětlení tam, kde chybí - Na několika místech osvětlení chybí nebo naopak svítí lidem do oken. Nové typy chytrých lamp už není nutné připojovat k síti a umí ztlumit intenzitu světla, když není komu svítit na cestu. O některých místech již víme, tak se neváhejte přihlásit. Někde je rozšíření možné poměrně snadno.

Navrácení pamětní desky v Olešnici - Od starousedlíka z Olešnice jsem se dozvěděl o historické pamětní desce, která je, údajně od války, ukrývána ve staré olešnické hasičárně. Byla to pravda, ceduli jsme opravdu získali a nyní se snažíme tuto ceduli vrátit na její původní místo, aby opět připomínala obyvatele Olešnice, kteří padli v první světové válce. Na znovuodhalení památníku bychom rádi pozvali potomky lidí z pamětní desky. Snad se nám podaří potomky vypátrat a příštím roce, na výročí konce první světové války památník odhalit. Záměr již rada obvodu Střekov schválila. Foto pamětní desky je v galerii příspěvku.

Zklidnění provozu aut schválením radarů - Zkušebním měřením jsme zjistili, že 70% řidičů v ul. Nová, u školy, překračuje povolenou rychlost. Nejvyšší naměřená rychlost byla 124km/h. To skutečně nelze tolerovat a obávám se, že v jiných částech obvodu bude situace podobná. Věřím, že jediným řešením je úsekové měření rychlosti a stacionární radary. Počet lidí usmrcených na silnicích opět roste a neradi bychom se dočkali takového neštěstí i u nás. Instalaci radarů v Nové ulici již schválila rada obvodu Střekov a věřím, že magistrát nám vyjde vstříc a radary nám nainstalují. Schválený plán umístění radarů je v galerii příspěvku.

Autonomní, záznamové kamery na hřiště a kontejnery - Na hřištích se kouří,ničí vybavení, venčí psy, aplikují drogy, kolem kontejnerů se tvoří skládky, zneužívají je firmy. Dnešní kamerové systému dokážou pachatele efektivně odhalit podle obličeje i chůze, RZ auta. Policie není schopna vše uhlídat, a proto bude nezbytné kamery instalovat, pokud chceme mít bezpečno a pořádek.

Intenzivní boj s vraky na parkovištích - Autovraky hyzdí okolí, blokují parkovací místa, jsou ekologickou zátěží. Vraky se stále nedaří efektivně řešit současnou legislativou, je to příliš zdlouhavé. Vraky a dlouhodobě parkující auta budeme intenzivněji monitorovat, aktivněji vyhledávat majitele a jednat o jejich odstranění.

Druhá patra pro současná parkoviště u sídlišť - Druhá, třetí patra z montovaných konstrukcí jsou, podle mě, jediným efektivním řešením problému s parkováním. Jednání jsem již zahájil a v příštím roce snad připravíme projekty pro první parkoviště. Lokality již máme vytipované. Foto příkladů montovaných patrových parkovišť je v galerii příspěvku.

Další nová, menší, multifunkční sportoviště - Poptávka po malých sportovištích přichází od občanů z více míst. Malá multifunkční hřiště o velikosti volejbalového hřiště by mohla vzniknout na více místech v rámci obvodu. Prostoru pro ně je dost a věřím, že v příštím roce minimálně jedno vybudujeme. Plánek malého sportoviště je v galerii příspěvku.

Otevření existujících hřišť veřejnosti - V rámci obvodu máme sportoviště u škol, soukromá nebo v majetku sportovních klubů. V příštím roce bychom chtěli domluvit možnost tato sportoviště otevřít veřejnosti alespoň na vybrané dny v týdnu a především o prázdninách. Jednání jsme již zahájili a víme, že to je možné. Stačí pouze zorganizovat dozor a případně přispět na provoz.

Obnova schodiště a cest lesoparku Malé sedlo - Lesopark Malé sedlo má velký nevyužitý potenciál. V současné době je tam pouze jedna přístupová cesta a jedna udržovaná cesta na rozhlednu. V příštím roce bychom chtěli obnovit schody z ulice Jeseninova a vyčistit zbylé cesty. Plán cest lesoparku Malé sedlo najdete v galerii příspěvku.

Dobíjecí místa elektromobilů u panelových a bytových domů - V příštím roce začneme na našich silnicích vídat mnohem více elektromobilů a na konferencích stále častěji slýchám, že by nabíjecí místa měli budovat také města a obce. Částečně s tím souhlasím, protože elektromobily se nabíjí z 90% přes noc v místě bydliště. Tato místa bychom však neměli přímo budovat a provozovat, ale spíše pomáhat jejich vzniku. Oslovil jsem již firmy, které nabíjecí místa budují a zájem z jejich strany je. Věřím, že v příštím roce první nabíjecí stojany vzniknou a obyvatelé bytových a panelových domů, také budou moci uvažovat o pořízení elektromobilu.

Fotky k ročnímu příspěvku jsou ZDE

23.12.2019

Vánoční přání starosty obvodu Ústí nad Labem STŘEKOV

22.12.2019

Týden starosty Střekova

Návštěva mateřské, lesní školky v Brné - V Brné, na Zlaté stezce, kousek za zámečkem v bývalém Šichtově lesním srubu, funguje Lesní školka. Již několikrát jsem je navštívil, fandím jim, protože je to pěkná alternativa k běžné školce. Děti se tam mnohem více učí o přírodě, jsou více venku a mají tam i pěkné, teplé zázemí. Nedávno u nich proběhla ministerská kontrola a dopadli velmi dobře. Přišel jsem se podívat na jejich Vánoce, které pro děti a rodiče uspořádali. Dětem jsem přinesl máslové sušenky a pár čokoládových bonbónů ;-)

Anketa k nákupní zóně u soudu s identifikací trvalého bydliště schválena - Na jednání rady obvodu Střekov jsme oficiálně schválili záměr vytvoření ankety k obchodní zóně u soudu, kde se chystá Lidl, pět menších obchodů a kavárna. Anketa tak bude na základě čísla občanského průkazu a data narození ověřovat, kde máte trvalé bydliště a podle toho zařadí váš hlas do správné kolonky. Výsledkem tak bude hlasování střekovských občanů a zvlášť občanů celého Ústí nad Labem. Anketa bude obsahovat otázku na konkrétní záměr výstavby, nikoli obecnou otázku zda chcete obchody či ne. Věřím, že anketu spustíme do konce ledna maximálně února.

Rozpočet pro rok 2020 schválen, budeme stavět a více opravovat - Ve středu 18.12 proběhlo zastupitelstvo obvodu Střekov, jehož hlavním bodem byl rozpočet pro rok 2020. Hlavní investice jsou oprava silnice Novoveská, kde hrozí nebezpečí sesunutí části vozovky a často jsme na to byli občany upozorňováni, veliká rekonstrukce hřiště Truhlářova, o které jsem psal v příspěvku dne 24.11, přidali jsme 1.7 mil na opravu chodníků, budeme budovat nádrže na dešťovou vodu pro náš objekt, kde je střekovská pošta, navýšili jsme prostředky pro opravy hřišť, počítáme s větší rekonstrukcí hřiště v Olšinkách, opravou chodníků v parku u soudu a dalšími rekonstrukcemi kontejnerových stání. Jako jediný obvod v Ústí nad Labem máme videozáznam ze zastupitelstva, tak se můžete na Youtube podívat, jak jednání probíhalo ;-) Najdete nás, když na youtube vyhledáte text „Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov“

Projednali jsme návrh provizorní lávky k plánované opravě Benešova mostu - Na jednání rady jsme byli vyzváni, abychom projednali záměr vybudování náhradní lávky mezi Benešovým a Mariánským mostem, na úrovni Krajského soudu, která bude sloužit po dobu rekonstrukce Benešova mostu. Detaily záměru nám přišel prezentovat projektant. Zjistili jsme, že lávka je připravována hlavně kvůli inženýrským sítím, které musí být, po dobu rekonstrukce, přeloženy a je počítáno, že lávku budou moci využívat pěší. Bylo by fajn, kdyby se prostředky určené pro výstavbu této provizorní lávky, přidali k plánované výstavbě trvalé lávky mezi Benešovým a železničním mostem na úrovni hlavního nádraží a velká část prostředků by se mohla ušetřit. Nelíbí se mi, že se budou inženýrské sítě překládat tam a zase zpět. Proč nemohou být inženýrské sítě umístěny na trvalou lávku? Prověřoval jsem to a jsem přesvědčeno, že to lze. Je to velká škoda a budu se ještě hodně snažit, aby se akce spojili a trvalá lávka tam mohla vzniknout dříve, ideálně než začne rekonstrukce. Trvalé lávka totiž bude i pro cyklisty.

Chystá se další záměr pro využití objektu bývalých jeslí v ulici Kamenná - Tento objekt je již delší dobu prázdný, chátrá a navštěvují ho bezdomovci. V týdnu jsem se sešel s dalším zájemcem o nájem celého objektu a věřím, že jejich plán je životaschopný, užitečný pro okolní obyvatele a nezatíží náš rozpočet. Zatím nemohu prozradit více, ale věřím, že tento objekt v příštím roce zprovozníme. Udělám pro to maximum. Záměr bychom měli projednávat na radě obvodu Střekov v lednu maximálně v únoru.

Lampy chybí na hodně místech, někde je naopak problém, že svítí příliš - Chytré lampy jsou v mém hledáčku už delší dobu a rozhodně mám v plánu detailně zmapovat, kde lampy chybí nebo naopak svítí lidem do oken zbytečně celou noc. Chytré lampy nejsou žádnou novinkou, ale firma ELTODO, která se stará o lampy v celém městě, vyvíjejí vlastní a je vidět, že vědí co je potřeba. Jejich řešení se mi zatím líbí ze všech nejvíc a to hlavně díky odolnosti proti vandalismu a jednoduchosti instalace. Věřím, že se již brzy dočkáme nových lamp v Olešnici nebo části Brné, kde už vím, že lampy chybí. Pokud vám také schází lampy, nebo vám naopak svítí do oken, tak mi neváhejte napsat.

Dopravní policie pravděpodobně nebude souhlasit s radary v Nové ulici - Na jednání s dopravní policií jsem se dověděl, že nepřiměřená rychlost není hlavní příčinou dopravních nehod, a proto pravděpodobně nebudou souhlasit s umístěním radarů. To pro mě bylo velké překvapení, protože v médiích slýchám pravý opak. Jsem přesvědčen, že je nutné provoz v Nové ulici zklidnit, ulici více přizpůsobit chodcům, cyklistům a škole.

Návštěva restaurace na hrade při setkání obvodů s primátorem - V pátek jsme u nás na Střekově uspořádali setkání starostů obvodů s primátorem. Na těchto pravidelných neformálních setkáních je dobré, že se můžeme v uvolněné atmosféře společně domluvit s vedením města na provozních věcech, lépe se poznat, prodiskutovat záměry. Pro setkání jsme zvolili spodní restauraci na hradě Střekově viz foto. V restauraci jsem dlouho nebyl a byl jsem mile překvapen, jak pěkné prostředí, dobré jídlo a příjemná obsluha tam je. Určitě se tam jděte podívat třeba jen na kávu a lívance.

Fotky k týdennímu příspěvku jsou ZDE

15.12.2019

Týden starosty Střekova

Pokoušíme se o zklidnění provozu v ul. Nová. Budou radary? - Na středečním jednání rady obvodu Střekov, jsme schválili záměr umístění úsekového měření v ulici Nová viz. obrázek u příspěvku. Obdrželi jsme statistiku ze 7 denního, nepřetržitého, zkušebního měření, která odhalila, že směrem dolů do města, kde je maximální povolená rychlost 50km/h, škola, zastávka MHD, 70% řidičů jelo více než 55km/h, 30% řidičů jelo více než 65km/h, nejvyšší naměřená rychlost byla 124km/h. Zkrátka absolutně nepřípustné, nebezpečné a bezohledné chování. Bohužel podchod není vhodný pro kočárky, starší občany, invalidy, a tak hodně lidí přechází přes silnici. Ulice Nová má však ještě dvě nebezpečná místa, a sice místo u odbočky do ulice K loděnici, kudy hodně lidí chodí a jezdí na kole na cyklostezku a do Svádova, a dále výjezd ze sídliště, z ulice Kamenná, kde je nepřehledná zatáčka, a když někdo jede příliš rychle, tak je výjezd hodně nebezpečný. Na všech třech místech se již stalo několik nehod. Pokud náš záměr, umístění úsekového nebo stacionárního radaru, schválí dopravní policie a magistrát, tak věřím, že radary pomohou ke zklidnění provozu, bezpečnějšímu pohybu chodců a cyklistů. Rozhodně nechceme šikanovat řidiče, dávat vydělat firmám jako ve Varnsdorfu. Pokud z radarů nějaké peníze budou, upravil bych špatně řešený podchod, vybudoval přechody, zúžil vozovku na dva pruhy, budoval ostrůvky a další dopravní opatření v rámci celého obvodu výhradně pro zvýšení bezpečnosti a snížení počtu nehod.

Další prázdný a zanedbaný dům ožije a začne být užitečný - Dům, kde bývala pedagogická poradna, naproti zvláštní škole, byl velmi dlouhou dobu nevyužívaný a chátral. Sice je v majetku a správě magistrátu, ale beru ho jako náš, střekovský, protože co je na našem území, je v mém hledáčku :-). Snažili jsme se objekt nabídnout církevní škole, pak tam měli být byty, nic z toho se však nepovedlo. Až na třetí pokus se to povedlo a objekt získala do nájmu Oblastní charita Ústí nad Labem. Objekt už opravují a příští týden se tam přestěhuje jejich centrum Světluška, která poskytuje prostory pro rozvoj dětí a mládeže, vykonává terénní programy pro rodiny v nepříznivé sociální situaci. Tyto služby na Střekově potřebujeme a využíváme. V zahradě později vznikne hřiště, které bude moci využívat i veřejnost. Předběžně jsem se tak dohodl s ředitelem Ing. Domorákem. Charitě jsme na opravu domu přispěli částkou 20tis. Kč. Sice to není mnoho, ale větší dar jsme dát nemohli. Poblíž, v bývalých jeslích v ul. Kubelíkova, jsme chtěli vybudovat multifunkční hřiště, tak možná tento záměr pozměníme, uděláme společný projekt hřiště s Charitou a mohli bychom ho tak ještě rozšířit. Nápadů mám už těď hodně ;-) Od 1.7.2020 přibude ještě dětská skupina pro děti od 2 do 6ti let.

PARKOVÁNÍ, PARKOVÁNÍ, PARKOVÁNÍ, PROBLÉM :-( - Doslechl jsem se, že údajně náš úřad nařídil každodenní pokutování řidičů, kteří špatně parkují. Je to pravda jen částečně. Skutečně jsem požádal městkou policii o pokutování řidičů, kteří stojí na trávě, v ulici Nová a to na základě bezohledného chování některých řidičů viz obrázek u příspěvku. Tohle není možné tolerovat :-( Městská policie opravdu, na některých místech, každý den pokutuje řidiče, kteří parkují na ještě zelené trávě, blokují výjezdy, blokují vyvážení popelnic a HLAVNĚ blokují průjezd hasičů. Ve Všebořicích byl nedávno požár a hasiči prý neprojeli a museli po svých. Drtivá většina pokut od policie je výsledkem výjezdu na oznámení, kdy policie jednoduše MUSÍ konat podle zákona a vyhlášek. Není možné tolerovat jejich porušení. Věřte mi, že na zlepšení situace parkování pracujeme, ale jde to pomalu, jsme svázání legislativou :-( Snažím se řešit vraky, auta na opravu u autoservisů, dodávky. To by mohlo některá parkovací místa uvolnit. Hlavně vraky dlouhodobě blokují místa přímo v sídlištích, jejich odstranění trvá příliš dlouho a zvažuji zavolat E.Tho, aby s mimozemšťany pomohl vraky vyřešit. V některých městech to udělali a mají město bez vraků ;-)

Pobočka knihovny na Střekově končí, ale konec to snad není - Z Krajského úřadu přišla smutná zpráva, že kvůli šetření zavírají několik poboček vědecké knihovny, a také tu na Střekově :-( Pro střekovskou knihovnu jsem se snažil najít lepší místo, než měli doposud a zrovna přístí týden jsem jim chtěl nabídnout další. Ve zprávě o zavření poboček jsem se ještě dočetl, že se připravuje náhradní řešení, knihovna v některé střekovské škole. Náhodou jsem potkal ředitelku knihovny Mgr. Linhartovou a na tuto alternativu se jí zeptal. Potvrdila to, a tak se snad od září 2020 dočkáme znovuotevření střekovské knihovny např. ve škole na Kamenném vrchu nebo Karla IV.. Věřím tedy, že zavření střekovské knihovny je tak jen dočasné. S pí ředitelkou máme ještě v plánu umístění knihobudek, např. z bývalých telefonních budek. Vhodné lokality jsou parky, hřiště, nábřeží. V příštím roce musíme minimálně jednu knihobudku vytvořit ;-)

Vánoční akce, návštěvy, ceremoniály - Trochu upřímnosti neuškodí :-) Ceremoniály zdržují od práce, ale téměř vždycky jsou fajn a snažím se žádný nevynechat. Mých fotek z akcí moc nenajdete. Chci, aby byla vidět HLAVNĚ moje práce a ne já :-) Cítím to jako povinnost starosty, přijít seznámit se, popovídat si a vždycky se něco nového dozvím, potkám nové lidi, zjistím, jak vnímají mojí práci, chci slyšet i kritiku, občas jí slyším, netěší mě to, koho by to také těšilo že :-), mám však šanci se poučit a chyb dělat méně. V minulém týdnu jsem navštívil čtyři akce. Akci spolku Střek-ON, vánoční zpívání v kostele. Mimochodem vytvořili krásný charitativní kalendář. Poslední kousky jsou ještě v kavárně „Káva u řezníka“ v Žukovově ulici pod Novosedlákem. Další akce byl ceremoniál předávání stipendií, kde jsme ocenili práci studentky, která napsala práci o hlenkách (něco jako houba :-) u potoka v Sebuzíně. Další akce byl den otevřených dveří v dětském domově na Střekově, kde bylo vystoupení dětí a úžasné pohoštění. Dětský domov, letos v červnu, dostal od kraje elektromobil, mám ho také už více než rok, a tak jsem dal pí ředitelce pár tipů. Poslední akce byla opět v kostele na Střekově, kde měla vystoupení školka ze Stříbrníků. Vybrali si Střekovský kostel, protože je nejhezčí ;-)

Fotky k týdennímu příspěvku jsou ZDE

8.12.2019

Týden starosty Střekova

Zachráníme historický sál Šichtovky, bývalé Setuzy? - V proslovu na plese Střekova, letos v březnu jsem mluvil o naší snaze sál zachránit. V květnu jsem záměr předložil na jednání rady obvodu Střekov, která záměr schválila a pověřila mě jednáním se současným majitelem o podmínkách odkoupení. Se zástupcem majitele jsem se dvakrát sešel, několikrát telefonoval a výsledkem je plán na záchranu tohoto historického sálu, ve kterém si mnozí Střekováci i obyvatelé celého obvodu užili spoustu zábavy. Oddělení sálu od zbývajících budov JE MOŽNÉ :-) a zbývá tak jen stanovit prodejní cenu, kterou určí odhadce. Bohužel sál chátrá, několikrát jej navštívili bezdomovci, kteří před sálem nadále bydlí :-( Současný majitel nemá prostředky na kvalitní střežení, ani úklid či zajištění malých stavebních úprav pro zamezení dalšího chátrání. Myslím, že bychom si měli sál pronajmout, zabezpečit, uklidit a začít využívat, aby nadále nechátral. Povedlo se mi předjednat nájemné ve výši 15 tis.Kč měsíčně, kdy 10 tis.Kč můžeme využít pro investice tzn. majitel nám investovanou částku odečte z nájemného. Nájem tedy bude 5 tis.Kč měsíčně a 10tis.Kč měsíčně můžeme využít na úklid, drobné opravy, zabezpečení, vždy po dohodě se zástupcem majitele. Co myslíte, máme si sál do doby dokončení jednání o prodeji pronajmout? Bylo by fajn tam zase začít pořádat plesy, akce spolků, sportovních klubů, škol. Odkaz na galerii všech fotek sálu je níže.

Další vyhlídka na Střekově projde proměnou - První vyhlídku máme na kopci Malé Sedlo a v rámci participačního rozpočtu, kdy se občané podílí na rozhodování, co opravit, vybudovat, bylo rozhodnuto o výstavbě vyhlídkové plošiny také na střekovské vyhlídce. Na této je v současné době jen lavička a po delší době se mi podařilo prosadit tam i odpadkový koš :-) V rámci participačního rozpočtu Magistrátu, tak bude vyhlídka doplněna o velkou vyhlídkovou plošinu, dojde k úpravě zeleně a věřím, že v budoucnu zpevníme i přístupové cesty. Samozřejmě ekologickým způsobem, aby voda z cest neodtékala, ale co nejvíce se vsakovala ;-) Odkaz na celý dokument proměny střekovské vyhlídky je níže.

Z Magistrátu jsme dostali plán zimní údržby - V plánu zimní údržby najdete režim úklidu sněhu pro každou ulici a chodník na Střekově. O úklid sněhu, solení ledu se stará Magistrát resp. jím nasmlouvané firmy. Po vydatném sněžení se vše nedá stihnout včas, a tak může docházet ke kalamitním situacím. Budeme moc rádi, když nám při kalamitě občas pomůžete uklidit kus chodníku v blízkosti vašeho domu. Odkaz na plán zimní údržby je níže.

Ohňostroj bude posunutý blíže k Mariánskému mostu - Minulý rok byl ústecký, novoroční ohňostroj moc pěkný, chválený, ale bohužel byl vystřelován v bezprostřední blízkosti velkého obytného domu na nábřeží. Obyvatelům tak doma nadskakovali sleničky, šíleli domácí mazlíčci a málem hořela i střecha :-( Požádal jsem tedy pana promátora o přesunutí ohňostroje dále od bytových domů. Jsem moc rád, že žádosti bylo vyhověno a ohňostroj bude letos přemístěn blíže k Mariánskému mostu.

Pokouším se o inteligentní systém upozornění na kolony - Přijde mi, že čím dál častěji vídám kolony při výjezdu ze Střekova přes Labe. Kolony často sahají i na příjezdové cesty ze Svádova a Brné. Pokud se navíc stane dopravní nehoda např. na kruhovém objezdu pod Větruší nebo na křižovatce na předmostí, tak se čas přejezdu řeky může protáhnout i na delší dobu. Děti pak nestíhají školu, rodiče příjezd do práce. Bylo by fajn mít v předstihu informaci o nehodě, která má na střekovskou kolonu vliv nebo na existenci kolony i v místech, kde se běžně nevyskytují. Státní Centrum dopravních informací disponuje senzory kolon, inteligentními dopravními kamerami, informacemi o nehodách a od mobilních operátorů o výskytu většího počtu mobilních telefonů na jednom místě. Věřím, že kombinací těchto informací lze delší kolonu včas předpovědět, rychleji na ní upozornit a v kombinaci s naší chytrou komunikací informace rozeslat těm, kdo má zájem. Požádal jsem je o možnost spolupráce, vytvoření systému varování, které někteří jistě znáte např. ze systému Google Mapy nebo Waze, kde se o koloně dozvíte v předstihu.

Fotky k týdennímu příspěvku jsou ZDE

Galerie všech fotek historického sálu Šichtovky, bývalé Setuzy ZDE

Projekt vyhlídky Vlastimila Cajthamla ZDE

Plán zimní údržby chodníků ZDE

Plán zimní údržby silnic ZDE

5.12.2019

Zimní cesta na koloběžce do práce

Mínus 2 stupně a ranní cesta do práce na koloběžce :-) Čepice, rukavice, nabíječka s sebou tzn. povinná zimní výbava koloběžkáře :-D Krásně sucho, cesta bezpečná, po cestě kontrola práce opravy chodníků, byly závory, tak proběhla jízda zručnosti podchodem po sjezdech na kočárky ;-) Jinak hrozný místo, mám napsáno v úkolech už delší dobu a minimálně proměnu zastřešení musíme v příštím roce vylepšit. Nemáte někdo nápad? Zkontroloval jsem parkoviště u Lípy, jestli je volno, protože tam chceme přesunout auta našich úředníků, aby bylo před úřadem a bankomatem volno pro návštěvníky. V práci jsem musel nabíjet, protože ještě jedu do města a pak zpátky, do kopce domů. Ještě zastavení u trampolínového centra Střekov, kde se stále vylepšuje okolí, z toho mám radost, ale pořád nechodí dost lidí, tak se tam určitě zastavte, byla by škoda, kdyby se centrum zavřelo :-(

Fotky k týdennímu příspěvku jsou ZDE

1.12.2019

Týden starosty Střekova

Příprava montovaných, patrových parkovacích ploch – Na schůzce s projektantem dopravních řešení jsme navštívili střekovská sídliště a hledali možnosti výstavby montovaných, patrových parkovacích stání. Jak takové parkování vypadá, se můžete podívat na obrázcích u příspěvku. Výhodou těchto stání je, že jsou levnější než betonová, staví se kratší dobu, mohou se nechat snadno porůst zelení, dají se stavět i na relativně malých parkovištích. Celkem snadno bychom tak mohli zdvojnásobit nebo ztrojnásobit počet parkovacích míst na stávajících plochách tzn. bez nutnosti komplikované a časově náročné změny územního plánu. Toto řešení mi přijde také ekologičtější než budovat nová parkoviště místo travnatých ploch. Využijme nejprve to, co je již zastavěno a pak budujme nová parkoviště. Počkáme na vyjádření dopravního projektanta, záměr předložím na hlasování rady obvodu Střekov, a pokud bude schváleno, můžeme projektovat, pak budeme hledat financování, dotace.

Rozsvítili jsme vánoční stromy – Celkem čtyři velké vánoční stromy svítí v rámci našeho obvodu Střekov. Podívejte se na fotky v příspěvku. Spousta dalších svítí na zahradách rodinných domů, včetně toho našeho :-) V projevu u vánočního stromu na Střekově jsem poděkoval všem spolkům a lidem, kteří se podíleli na přípravách.

Schůzka s majiteli bývalé modré ubytovny – Na schůzce s novými majiteli bývalé modré ubytovny jsme se bavili o jejich plánech s tímto objektem. Ujistili nás, že ubytovnu nechystají, v objektu již započala příprava rekonstrukce a výsledkem by měli být byty od garsonky až po 4+1, cca 7 bytů na patro. V novém bytovém domě by chtěli mít spokojené nájemníky, ideálně rodiny a nikoliv na krátký čas, ale na dlouhodobé bydlení. Jedná se o firmu REALMART a.s. z Krupky u Teplic. Tato firma již v Ústí nad Labem pronajímá dva podobné bytové domy, které se snaží udržovat bez problémových nájemníků a daří se jim to. Dali mi adresy těchto dvou bytových domů, byl jsem u nich podívat a musím říci, že se nejedná o ubytovnu ani bydlení s problémovými nájemníky.

Uvolnění parkovacích míst před úřadem a bankomatem – Již dříve jsem obdržel podnět od občana, zda by bylo možné uvolnit parkovací místo před bankomatem u našeho úřadu. Hodně obyvatel našeho obvodu tento bankomat využívá a krátké zastavení u bankomatu je často komplikované. Dále mi přijde vhodné, aby před naším úřadem byly ideálně dvě volná parkovací místa pro návštěvu úřadu. Bohužel je v těchto místech problém s parkováním, parkovací místa využívají zaměstnanci úřadu, a tak jsem pořádal primátora Ústí nad Labem o možnost zaměstnaneckého parkování na parkovišti u restaurace Lípa. Toto parkoviště je sice zpoplatněné, ale ze statistiky, kterou jsem měl k dispozici, mi vyšlo, že je využito jen z cca 7%. Věřím, že naše žádost bude schválena a brzy budete moci lépe, krátce zastavit u bankomatu a před úřadem.

Schůzka s koordinátorem digitalizace státní správy – Stále se mi úplně nedaří digitalizovat dokumenty na našem úřadu, stále mám často na stole vytištěné mejly s razítkem :-) a tak jsem se byl zeptat státního koordinátora digitalizace státní správy, jak to s tou digitalizací vlastně je, jaké máme možnosti, jakým směrem se digitalizace ubírá, kde zjišťovat konkrétní postupy a s kým řešit problémy. Zjistil jsem, že na některých úřadech jsou již hodně daleko, naše problémy již překonaly a digitalizace už někde jede naplno. Klíč leží na kraji a v dobrých příkladech, tak až budu mít zase trochu času, vyrazím na exkurzi na Kladno nebo do Jihlavy. Dověděl jsem se, že se chystají ROADSHOW eGOVERNMENTU (hrozný výraz) překlad je „ukázka digitalizace státní správy“ :-) můj zájem je potěšil a jejich akce v Ústí nad Labem proběhne již 10. 12. Určitě se tam půjdu podívat a pozvu i starosty okolních obcí, se kterými řešíme podobné problémy. O akci budu ještě detailně informovat.

Testy povodňové stěny budou pravděpodobně častější – V úterý 26.11 proběhlo jednání povodňové komise města Ústí nad Labem, které jsem součástí, a probírali jsme organizaci, novinky, řešili náměty na zlepšení. Mimo jiné jsme požádali správce povodňové stěny, Městské služby, jestli by bylo možné testovat stavbu povodňové stěny častěji než 1x za 10 let, což je aktuální interval. Naši střekovští hasiči, zejména noví členové jednotky, by uvítali, kdyby si mohli stavbu části stěny vyzkoušet. Nebude se stavět celá stěna, ale jen jeden nebo dva segmenty. Dále jsme požádali o důkladnější kontrolu šroubení a základů povodňové stěny. Dále jsem požádal o možnost účastnit se kontrol povodňové stěny, testů čerpadel a kanálových klapek. Chci mít jistotu, že jsme dobře připraveni.

Rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše bude nejdříve v roce 2021 – V úterý 26.11 jsem byl v Malých Žernosekách na semináři pořádaném Sdružením místních samospráv ČR, kde jsem měl možnost promluvit s hejmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Ptal jsem se ho na termín zahájení rekonstrukce Benešova mostu a dověděl se, že rekonstrukce budu zahájena nejdříve v průběhu roku 2021 a bude trvat cca 2 roky. V dopravě přes Labe nás čekají „krušné časy“, a tak je potřeba v předstihu vymýšlet, jak budeme přes Labe jezdit. Již dnes jsou každé ráno, někdy i odpoledne kolony přes oba mosty, a tak až se začne starý most opravovat, přes vodu budeme autem i autobusem, ve špičce, cestovat mnohem delší dobu :-( Myslím, že jedním s řešení, které by mohlo dopravě odlehčit je využití sdílených kol, elektrokol nebo koloběžek. Situaci to rozhodně nevyřeší, ale věřím, že spousta obyvatel obvodu by tuto možnost využila. Jen je potřeba vyznačit cyklotrasy a nedovolit anarchii v odkládání kol a koloběžek jako je tomu v Praze.

Čtyři kohouti na Nové vsi ruší obyvatele – Ve středu mi volal nešťastný obyvatel Nové Vsi, prý rozhodně není sám, že tam od 3h ráno, celý den kokrhají čtyři kohouti a nedá se spát. Domluvili jsme se na čtvrteční odpoledne, kdy jsem přijel na Novou Ves a promluvil s majitelkou kohoutů, zda by nebylo možné tuto „šlamastiku“ vyřešit tak, aby mohli sousedi spát a zároveň neutrpěl chov. V přípravě na jednání jsem se dověděl, že na slepice v určitém počtu by měl být kohout jen jeden, že více kohoutů působí problémy a možná se jedná i o porušení pravidel chovu. Toto jsem majitelce vysvětlil a dále navrhl zavírání slepic a kohoutů do kurníku, což je běžné řešení chovatelů slepic a řeší to klid sousedů a zároveň bezpečnost slepic před liškou a kunou. Majitelka říkala, že má jednoho dospělého kohouta a tři mladé, ten dospělý prý ty mladé prohání, ti utečou nahoru na strom a tam na „starého“ dlouhou dobu kokrhají. O problému ví a bude ho řešit. Domluvili jsme se na týdenním maximálně 14 denním čase na vyřešení situace. Problém bych rozhodně nechtěl řešit úřední cestou, věřím, a mám to za dobu starostování, již několikrát vyzkoušeno, že osobní dohoda je rychlejší a efektivnější. Sice jsou někteří překvapeni, že se tam objevím, ale od toho jsem starosta, abych řešil starosti obyvatel :-)

Fotky k týdennímu příspěvku jsou ZDE

28.11.2019

Vánoční stromy a akce v rámci adventu na našem obvodu STŘEKOV

Mám radost, že na našem obvodu máme tolik aktivních lidí, kteří připravili program a rozsvítí vánoční stromy pro všechny kolem. Věřím, že budou každý rok přibývat a dalším v řadě bude strom na Novosedlickém náměstí. Velký dík lidem z místních spolků a jejich sousedům - Osadní výbor Svádov, spolek Za Sebuzín krásnější, spolek Veselá Brná, spolek Naše Olšinky.

Všechny akce najde v programech ZDE

24.11.2019

Týden starosty Střekova

Velká rekonstrukce hřiště v ulici Truhlářova – Z této plánované a částečně již schválené rekonstrukce mám opravdu velikou radost. Věřím, že dostaneme děti od počítačů, televizí, a možná odloží i mobil. Hřiště projde opravdu VELIKOU rekonstrukcí a nově nabízet k vyžití dva multifunkční kurty na tenis, fotbal, basket, volejbal, nohejbal, badminton a další míčové sporty, velikou plochu dětského hřiště, stejně velkou plochu venkovní posilovny, nový povrch oválu, který budou moci využívat také in-line bruslaři, hřiště na plážový volejbal, které bude zároveň obrovským pískovištěm pro děti, krásný amfiteátr pro malá kulturní vystoupení, školní akce, divadelní představení např. Činoheráku, se kterým jsem možnost venkovních vystoupení již diskutoval no a samozřejmě nesmí chybět kavárna, která bude v první fázi tvořena jen přístřeškem, se stolky a stánkem, ale věřím, že v budoucnu se nám povede zrekonstruovat budovy na hřišti a kavárnu, možná malou restauraci, rozšířit i do těchto prostor. Celé hřiště bude pro večerní hodiny, hlavně na podzim, osvětleno. Abychom nezapomněli na ekologii, tak budeme zachytávat dešťovou vodu pro zalévání zeleně na hřišti. Pokud bude v zimě dobré, mrazivé počasí, tak bych chtěl určitě zkusit na jednom z multifunkčních hřišť vytvořit kluziště. Vím, že existuje speciální kaučuková folie, kterou se dá hřiště pokrýt, polít vodou a můžeme bruslit ;-) Mám to vyzkoušeno. V příštím roce budeme investovat minimálně 2mil. Kč a postavíme první kurt, dětské hřiště a přístřešek pro posezení. Ještě letos pošleme žádost na ČEZ, o jejich dotaci na oranžové hřiště, a pokud se jim bude projekt líbit, tak by hřiště mohlo projít kompletní rekonstrukcí za cca 6mil. Kč již v příštím roce. Projektovou dokumentaci, nikoliv studii, máme téměř hotovou a ještě letos požádáme o stavební povolení. Plán rekonstrukce s umístěním všech prvků je v galerii tohoto příspěvku.

Opět jsme řešili zápach z areálu bývalé Setuzy, tentokrát na schůzce se zástupci kraje - podrobnější informace zveřejníme v průběhu následujícího týdne. Pomalu se posouváme, nepolevujeme, je to však svázané předpisy a nutnou opatrností.

Dva obecní, bývalé sklepní byty v ulici Varšavská projdou rekonstrukcí – Do těchto, bývalých bytů se přemístí pracovníci naší údržby obvodu, kteří v současné době sídlí v bývalých jeslích v ulici Kubelíkova. Do uvolněných prostor v jeslích v Kubelíkově ulici se rozšíří dětská skupina, takže pokud nemáte hlídání pro nejmenší děti, tak budete moci využít od jara 2020. Trochu mě překvapilo, že dva naše obecní byty ve Varšavské ulici, jsou již 6 let prázdné, stále nezrekonstruované po povodních 2013. Škoda, že jsme tyto byty neopravili dříve a nenabídli např. jako startovací byty mladým lidem, kterým by jistě tolik nevadilo, že jsou sklepní, protože, podle mě, mladí lidé chodí do bytů často jen spát . Šest let mohli sloužit lidem a vybraný, byť nízký nájem, mohl částečně zaplatit rekonstrukci :-( Do opravy bytů budeme investovat cca 220tis. Kč.

Objekt, kde sídlí střekovští hasiči, projde kompletní rekonstrukcí – Na schůzce s projektantem jsem se seznámil s rozsahem rekonstrukce a musím říci, že toto místo bude výrazně hezčí a hasiči budou mít uvnitř mnohem větší pohodlí. Objekt je ve správě magistrátu, který bude rekonstrukci financovat. Termín zahájení prací zatím není stanoven a rozhodnuto ještě není, ale rozhodně se s ní počítá. V objektu je umístěna i historická, parní vodárna, ze které se stane malé muzeum. Objekt je sice na trochu zapadlém místě, na konci střekovského nádraží, ale věřím, že své fanoušky má, jsem jedním z nich a nové návštěvníky si určitě najde. Projekt technického parku v této oblasti jsme rozhodně nezaložili do šuplíku, ale v současné době leží na odděleních strategického rozvoje magistrátu a kraje, kde se rozhoduje co dál, věřím, že kraj časem získá pro tento projekt dotaci a bude zrealizován. Střekovští hasiči mají tři krásná hasičská auta, stříkačky (veterána, skoro veterána, zánovní stříkačku) která by mohla být jeho součástí. Fotku plánu rekonstrukce, současného stavu, najdete v galerii tohoto příspěvku.

Navštívil jsem dvoudenní finanční konferenci v Praze, pořádanou Svazem měst a obcí – Konferenci navštívil premiér, několik ministrů a další důležití lidé kolem vlády. Viděl jsem, jak rychle se dají některé problémové věci řešit, když je okamžitě k dispozici premiér, příslušný ministr a chuť řešit. V tomhle složení by se měla vláda se starosty sekávat častěji. Byl to opravdu mazec. Starosta řekl problém, premiér se zeptal ministra, ten přiznal problém, premiér nařídil okamžitě vyřešit, ministr si zapsal a slíbil zpětnou vazbu starostovi. Prostě PARÁDNÍ!!!! Nedělám si iluze, že všechno, co se řešilo, se rychle vyřeší, ale vůle k tomu rozhodně byla. Premiér předal starostům kontakt na sebe a slíbil, že bude řešit, resp. jeho kancelář, vše co nás bude trápit a to stejným způsobem jako na konferenci. Dále jsem se dověděl novinky o sestavování rozpočtů, tipy jak lépe hospodařit a efektivně řešit problémy.

Debata k Lidlu a obchodům na spodním Střekově, pořádaná hnutím ANO, v infocentru města – Ve čtvrtek večer proběhla v infocentru na Mírovém náměstí veřejná debata k výstavbě nákupní zóny na spodním Střekově. Tuto debatu pořádalo hnutí ANO a zúčastnil se jí také zástupce investora. Jen připomínám, že hlavní debata k výstavbě nákupní zóny proběhne na Střekově pravděpodobně v aule obchodní akademie. Z debaty mi vyšlo jako hlavní sdělení, že bytová výstavba, která je kritiky nákupní zóny prosazována, není možná hlavně proto, že firma Saller, která staví pouze obchodní prostory, nesehnala na bytovou výstavbu partnera. Žádný z jejich partnerů, který s nimi v bytové výstavbě spolupracuje, o výstavbu bytů neprojevil zájem. To je hlavní důvod, proč se s byty nepočítá. Investor dále informoval, že dílčí úpravy projektu jsou možné, nelze však měnit rozložení budov, neboť navržené rozložení je jediné možné především kvůli velikosti prodejny Lidl a stavebním předpisům. Stále nepolevuji ve vysvětlování odpůrcům na facebooku, i když už se hodně opakuji a někteří z nich se již uchylují k urážkám :-(

Omezení rychlosti ze Sebuzína do Církvic na 70km/h neschválila policie - Požadavek na omezení rychlosti na 70km/h jsem dostal od místních obyvatel a zahrádkářů, kteří jsou zejména v letních měsících, vystavováni vysokému hluku od „závodících motorkářů“ a aut. Dále vznikají nebezpečné situace s chodci, rybáři, cyklisty, kteří tuto rovnou a širokou komunikaci využívají. Budeme zkoušet další možnosti včetně úsekového měření rychlosti.

Fotky k týdennímu příspěvku jsou ZDE

17.11.2019

Týden starosty Střekova

Návštěva stavebního odboru a odboru územního plánování - Přinesla dvě dobré zprávy a jednu špatnou. První dobrá zpráva je, že malé multifunkční hřiště v areálu bývalých jeslí v Kubelíkově ulici může vzniknout, územní plán to umožňuje, návrh hřiště je na fotce. Děti a mládež, tak nebude muset jezdit za sportem mimo své bydliště a děti se přesunou z chodníků a parkovišť, obrazovek svých mobilů a počítačů, na pěkné hřiště. Druhá dobrá zpráva je, že u sídlišť existují plochy, kde můžeme vybudovat stání pro auta. Ne veliká, ale každé místo se počítá. Také bych raději vybudoval vícepatrový, montovaný parkovací dům porostlý zelení , ale to je běh na dlouhou trať :-( Pracuji na tom a snad se to někdy povede. Špatná zpráva je, že plán, který mi řekli na stavebním odboru, pro rychlejší budování parkovišť, na odboru územního plánování odmítli. Na stavebním odboru jsem ještě řešil problém s nevyhovujícím podchodem u školy na Kameňáku, ale nikam jsem to neposunul. Musím zpátky na odbor majetku.

Návrh obchodní zóny na spodním Střekově u soudu – Diskuse stále probíhá, odpovídám na komentáře, přesvědčuji nerozhodné a odpůrce. Připravuji anketu, kde bychom se zeptali POUZE občanů našeho obvodu, co si o návrhu projektu myslí. Anketa bude pravděpodobně na Internetu a hlasovat budete moci po zadání čísla občanského průkazu. Funguje to v Brně, tak bychom to měli dokázat také zorganizovat. Je to bezpečné a vaše údaje se NIKAM NEUKLÁDAJÍ. Jen se ověří, a pokud budete občan obvodu Střekov, dle trvalého bydliště z OP, budete moci hlasovat.

Zrcadla u pumpy MOL – Snažil jsem se řešit problém se špatným výjezdem z této pumpy, sešel jsem se s provozovatelem a, dle tipu z facebooku, navrhl otočení směru dopravy na pumpě, což by problém elegantně vyřešilo. Vypadalo to nadějně, neodmítli to hned, prověřili to a po měsíci zavolali, že to nejde. Prý by, pro frontu aut ke stojanům, nestačila šířka stávající komunikace. Zkoušel jsem ještě instalaci velkých zrcadel, ale to odmítla policie. To nechápu, budu to s nimi ještě řešit.

Vánoční výzdoba velkého stromu na Novosedlickém náměstí – Chtěl jsem, aby náměstí vypadalo více vánočně, protože stávající výzdoba stromu připomíná spíše parodii na výzdobu. Bohužel jsem při hlasování členů rady obvodu Střekov pro tento návrh nezískal dost hlasů a výzdoba se odložila o rok. Prý by se to nestihlo dříve než 20.12. Škoda, i od 20.12 by to přeci mohlo být pěkné celé svátky i po novém roce. Tak snad za rok a věřím, že na více místech. Návrh výzdoby stromu je ve fotkách k příspěvku níže.

Ztráty a nálezy v rámci obvodu Střekov – Na jednání rady jsem připravil návrh na zlepšení informování o nalezených věcech, které nám lidé přinesou. Donedávna jsme o nalezení věci informovali jen 15 dní na úřední desce, pouze u našeho úřadu a následně nikde žádná zmínka. Nalezená věc se tak po cca roce prodala nebo nechala zlikvidovat. To jistě nebyla dostatečná snaha věc vrátit původnímu majiteli. Od léta již nalezené věci inzerujeme na webu ve veřejné databázi eZtraty .cz, dále budeme na našem webu zveřejňovat seznam nalezených věcí po celou dobu jejich umístění u nás, dále budeme 1x za 3 měsíce uveřejňovat na Facebooku, budeme rozesílat chytrou komunikací a budeme uveřejňovat seznam věcí na všech vývěskách v rámci celého obvodu.

Maximální elektronizace našeho úřadu se malinko zadrhla – Podařilo se mi elektronizovat komunikaci úřadu směrem ven, ale oběh některých dokumentů v rámci úřadu prý stále musí být papírový. No s tím se tedy nesmířím, když máme společné uložiště dokumentů, všichni máme elektronický podpis a veškeré předpisy to umožňují. Připadám si trochu jako „don Quijote de la Mancha“ :-D. Dále mi radní neschválili návrh na využití systému Outlook Úkoly pro správu úkolů všech úředníků. Program Outlook i s modulem Úkoly máme koupený přes magistrát, tak proč to nevyužívat, když je to tak přehledné a žádný úkol se jen tak neztratí. No nevyšlo to, budu to zkoušet ještě později, tak pojedeme dále systém papírů, pdf souborů a slohových cvičení v zápisech z porad, kde bohužel úkoly mizí s předáním mimo úřad a kde se téměř nedá vyhledávat a o statistikách ani nemluvit. Podle mě má úkol zmizet až když je splněný a nikoliv tím, že ho předáme na magistrát nebo jiné instituci. Věřím, že když budeme důsledně využívat všechny zakoupené systémy a něco přidáme, tak bude úřad rychlejší, efektivnější.

Úspěšná schůzka s firmou EKO-KOM, a.s. kvůli dotaci na projekt k multifunkčnímu sběrnému místu – Již cca půl roku pracuji na vybudování multifunkčního sběrného místa vedle loděnic v Olšinkách. Plán na vybudování sběrného místa je tu již dlouho a z magistrátu jsem dostal za úkol najít vhodné místo. Našel jsem ho a sběrné místo bych ještě rád obohatil a kompostárnu, kam přivezete bio odpad a odvezete kvalitní kompost, místo pro výměnu nepotřebných věcí (systém Re-Use), protože co jeden vyhodí, druhý může shánět, funguje to v jiných městech, tak by bylo fajn mít ho i na Střekově, dále recyklační kontejner na různé druhy plastů podle projektu PreciousPlastic .com. Video jak kontejner vypadá a co umí je ZDE. Děti i dospělí si tak budou moci vyzkoušet nebo jen vidět, jak jednoduché je recyklovat plasty, a že rozhodně nemusí končit na skládce. Jen je potřeba lépe třídit a k tomu může pomoci nový systém třídění založený na přesné evidenci pomocí QR kódů. Tento systém bychom chtěli, s přispěním firmy EKO-KOM, a.s., v příštím roce vyzkoušet na malém území obvodu Střekov. Zapojili byste se?

Vzpomínka na 17.11.1989 – Položil jsem květiny u památníku obětí komunismu, vzpomněl si na můj druhý ročník střední školy, kdy jsem, po skončení protestů, sundaval letáky, abych si uchoval vzpomínku na tyto dny. Podívejte se na můj archiv. Odkaz je na kompletní album, vytvořené z mého sešitu, je ZDE.

Návštěva konference Čistá mobilita v chytrých městech – I na Střekově potřebujeme čistší mobilitu, a proto jsem se rozhodl navštívit tuto konferenci, abych se diskutujících zeptal na pár problémů, které je potřeba řešit. Sešel jsem se tam s firmou, která vyrábí různé nabíječky a domluvil se s nimi na bezplatném zapůjčení nabíječky pro elektromobily, umístěné v lampě na sídlišti nebo sloupku u parkovacího místa, nebo na zdi trafostanice a dále na zapůjčení solární nabíječky elektrokol a mobilů, kterou umístíme někam k cyklostezce. Rád bych také využil dotaci na užitkový elektromobil, protože aktuálně sháníme nové užitkové auto pro náš úřad, tak by bylo fajn jezdit ekologicky a tiše. Uvidíme, zda se to vyplatí, dělám si ještě průzkum a v ZDE se můžete podívat jak to zatím vypadá.

Všechny fotky k příspěvku jsou ZDE

14.11.2019

Konference čisté mobility v chytrých městech pro mě byla inspirací, co na Střekově připravit, abychom lidem umožnili koupit si elektromobil, i když bydlí na sídlišti, turistům, kteří přijedou elektromobilem nebo na elektrokole a HLAVNĚ aby na Střekově, rychleji ubylo "smrdících" aut, protože zápachu tu máme víc než dost :-( Viděl jsem také pestrou nabídku komunální techniky na elektrický pohon tzn. tichá, bez emisí výfukových plynů, levná na servis a provozní energii. Brzy budou na sídlištích na Kameňáku a Tolstého první nabíječky a Střekov to nebude stát ani korunu ;-)

Fotky z konference najdete ZDE

13.11.2019

Vzpomínáte, jak se u Činoherního studia, na křižovatce natáčela televizní reklama? Tak už máme finální verzi, na kterou mě upozornila redaktorka našich Střekovinek Jitka Stuchlíková. Díky, potěšilo mě to ;-)

Celou reklamu můžete vidět ZDE

12.11.2019

Video návrhu nákupní zóny na spodním Střekově u soudu

10.11.2019

Týden starosty Střekova

- Prezentace povodňových opatření a zkušeností hasičů byla zajímavá, odnesl jsem si zajímavé informace a zapsal hodně úkolů. Budeme kontrolovat, účastnit se kontrol jiných, abychom byly maximálně připraveni na případné povodně.

- Na úřad jsme pořídili další eletroskůtr, který budou používat pracovníci, kteří kontrolují úklid a hledají problémová místa. Stihneme tak více práce, ušetříme peníze a nebude nám "smrdět" z výfuku ;-)

- Na úřadě jsme zahájili maximální možnou elektronizaci dokumentů. Vše, co jen trochu půjde elektronizovat, bude v elektronické podobě. Legislativa je připravená, podle našich právníků už bychom to měli provádět, tak není na co čekat. Ušetříme papír, toner, práci, servis tiskáren a budeme rychlejší. Kdo máte datovou schránku a elektronický podpis, už nebudeme muset chodit podepisovat na úřad ani žádost, ani smlouvu. Firmy a další úřady, které s námi komunikují budeme přesvědčovat, aby to akceptovali. Kdo máte stále rádi papír a propisku, tak samozřejmě vše vyřídíme jak si budete přát ;-)

- Střekovské trampolínové centrum v hale u Vrbáku bylo plné dětí z dětského domova, tak jsem se tam šel také podívat a neodolal. Saltíčko sice nebylo ideální, ale bylo :-D Víte, že tam mají největší trampolínu v ČR? Rádi by přesvědčili učitele tělocviku, aby tam občas vzali děti. Rozhodně dobrý nápad.

- Optické kabely, které se pokládají na horním Střekově snad brzy skončí. Vydržte ještě do konce listopadu, snad to bude hotovo. Problémy řeším se stavbyvedoucím i investorem, snaží se, ale je to veliká akce, tak se to bez problému neobejde :-( Budeme však mít levnější rychlejší Internet a někde i nové chodníky.

- Sešel jsem s novým cyklokoordinátorem magistrátu. Čekal jsem na něj už od jara a měl pro něj hodně práce :-) Místo bylo konečně obsazeno a to správným člověkem. Přijel, jak jinak, na kole a hodinu jsme plánovali, co vše je potřeba na Střekově změnit, aby se tu lépe a bezpečněji jezdilo na kolech a koloběžkách. Práce je opravdu hodně, protože současný stav je TRAGICKÝ. Shodli jsme s na všem, naplánovali si práci a věřím, že na jaře uvidíte první změny. Věřím, že některé cesty autem je možné nahradit kolem nebo koloběžkou a až nám začnou rekonstruovat starý most, tak musíme byt na cyklodopravu maximálně připraveni, protože to bude nejrychlejší doprava ve městě. Společně připravujeme ještě jedno zajímavé překvapení, které se bude malým i velkým cyklistům hodně líbit ;-)

- Přišla mi anonymní stížnost na hluk ze střelnice v Sebuzíne, VERŠOVANÁ!!! :-) viz foto v příspěvku. Sice to není legrační téma, ale pobavilo mě to. Problém s hlukem ze střelnice už řeším delší dobu a s majitelem máme měsíc starou dohodu, že od nového roku se nebude střílet v sobotu odpoledne a v neděli. Pokusíme se ještě dohodnout omezení střílení v pohybu tzn. mimo odhlučněné boxy.

- Požádal jsem o schůzku nového majitele ruiny velikého bytového domu u nábřeží. Obával jsem se, že tam bude další problémové místo s levným bydlením. Majitel byl vstřícný a ujistil mě, že levné bydlení tam rozhodně nechystá. Naopak, vzniknou tam LUXUSNÍ BYTY a sám majitel říkal, že se tam možná přestěhuje. Řekl jsem mu, ať neváhá, že Střekov bude zase jedna z nejlepších adres. Věřím, že na nábřeží brzy vznikne velký park, tak to bude mít blízko ;-)

- Předpokládám, že o Lidlu a dalších obchodech u soudu už víte, je kolem toho hodně emocí, ale věřím, že nové obchody potřebujeme, hlavně lékárnu, drogerii, elektro, zverimex, kavárnu. Hodně lidí si přeje byty nebo se jim nelíbí vzhled obchodů. Bude to nejmodernější verze Lidlu, která se staví po celé Evropě, tak věřím, že to zvládneme i na Střekově. Mrzí mě, že hodně kritiků nebydlí na Střekově a někteří ani v UL, chtějí mít hezký Střekov i za cenu, že se raději nepostav NIC. Nebydlí tady, tak jim nové obchody chybět nebudou. Nám však chybí.

- To je asi tak všechno zásadní, co se v tomto týdnu událo. Pokud Vás zajímají detaily z jakéhokoliv tématu nebo vás něco trápí, tak neváhejte KDYKOLIV zavolat na můj mobil 607 013 394 nebo napsat na starosta@strekov.cz. Petr Vinš, střekovský starosta.

Další fotky k příspěvkům najdete ZDE

5.11.2019

Je to téměř rok, co jsem se sešel s firmou Saller Group abych se zeptal na jejich plány s pozemky u soudu. Mám radost rád, že plán upravili a výsledkem je finální fáze jednaní se společností Lidl, další obchody, věřím, že i lékárna, dva parky včetně toho pro psy. Libí se vám?

Další vizualizace najdete ZDE

3.11.2019

Týden starosty Střekova

Další týden starostování přinesl nové zkušenosti, dobrý pocit z posunu řešení mých projektů, přípravu nových i neúspěchy, ze kterých jsem se poučil a vím, že pro příště musím být ještě více důslednější v přípravě ;-) Řešil jsem problém s parkováním, což je zajímavý příběh, který zveřejním v průběhu příštího týdne, navštívil schůzi vlastníků bytů v Žukovovce a odnesl si další úkoly, na středeční poradě vedení úřadu předal další seznam úkolů úředníkům, na radě obvodu Střekov, což je pětičlený, po zastupitelstvu druhý nejvyšší orgán v rozhodování, jsme, mimo jiné, rozhodli o zapojení do projektu Dost bylo plastu, z toho mám radost, dále zahájil pátrání po potomcích lidí z pamětní cedule 1.světové války, abychom je pozvali na slavnostní odhalení obnoveného památníku, řešil neustále štěkajícího psa, ze kterého jsou sousedé zoufalí a vymýšlel plán, jak pomoci TJ Svádov s rekonstrukcí kabin, které jsou opravdu špatné :-( Prozatím se nepovedlo zajistit omezení spouštění lodí v Sebuzíně, kde se místní koupou a nepovedlo se zaevidovat vraky aut do chytré komunikace. Některé příběhy rozvedu blíže v dalších příspěvcích.

Fotky včetně komentářů najdete v albu příspěvku ZDE

28. 10. 2019

Buďme více hrdí na vlastní stát, řeč a písmo. Přál bych si vídat více českých vlajek na domech a více oslav dnešního dne. Važme si více toho, co všichni aktéři vzniku republiky dokázali.

27. 10. 2019

Za rok starostování jsem se naučil spoustu nových věcí, poznal nové, zajímavé lidi a zjistil, že je to někdy boj, někdy těžká práce, někdy pohoda, někdy fofr, že nestačí ani koloběžka. 😊 Většinou však zajímavá, tvůrčí práce, ze které mám radost a to především, když je oceněna poděkováním od lidí.

26. 10. 2019

Rozhodl jsem se k větší aktivitě ve světě Internetu a sociálních sítí! Nově mě můžete sledovat na Facebookovém, Instagramovém a Twitterovém profilu. Na těchto profilech vám budu prezentovat jak mou osobu, tak i mou práci v roli starosty. Zároveň mi tam můžete psát různé dotazy a být se mnou v kontaktu. Dále také mám svůj Youtube kanál, kde můžete odebírat videa starosty Střekova.

Brzy to bude rok, co jsem byl zvolen do funkce starosty. Bylo to i pro mě veliké překvapení, ale když ta možnost nastala, rozhodl jsem se jí využít a nepostávat opodál. Do politiky jsem vstoupil kvůli nespokojenosti se stavem našeho města a jsem přesvědčen, že ve funkci starosty mám jedinečnou možnost přispět ke změně.