Za lepší Střekov

politické hnutí

Začali jsme v roce 2012 a od té doby pracujeme "Za lepší Střekov"

Jsme obyvatelé Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov, kteří si přejí zlepšení života na Střekově, a to od Církvic až k Olešnici, od Labe až k Nové Vsi. Jsme tu doma a máme to tu rádi. Trápí nás, jak se z kdysi výstavní čtvrti stalo místo protkané vyloučenými lokalitami, s rozbitými silnicemi a rozpadajícími se domy, místo už mnoho let zcela na okraji zájmu ústeckého magistrátu. Rozhodli jsme se aktivně pracovat na změně tohoto neutěšeného stavu. Se sebevědomím, které našemu obvodu, jako podle našeho názoru nejkrásnější části Ústí, přísluší, si chceme důrazně říct o to, co nám patří. Svoje životní a pracovní zkušenosti chceme využít v práci pro náš obvod a věříme, že je šance něco změnit, věříme, že se nám i našim dětem může v budoucnu na Střekově žít mnohem lépe, než dnes. Zatím nás není mnoho, ale věříme, že se k nám přidají další obyvatelé Střekova a okolních částí, kteří nám budou pomáhat nebo nás podporovat. Společně to dokážeme!

Přečtěte si prosím co je naším cílem a jak nám můžete pomoci abychom mohli intenzivněji pracovat na našich projektech za lepší Střekov.

Pomozte nám. Pracujeme za lepší Střekov.

Přidejte se k nám, pomozte nám s novými projekty,

radou, názorem nebo hlasováním o důležitých věcech

Přihláška Střekováka