Historie řešení problému se zápachem

z areálu bývalé Setuzy

29.6.2018

Konečně tak dlouho slibovaný příspěvek na téma měření zápachu.

1. Už se měří! Výsledek? Páchne to, a pořádně!

První měření proběhlo v srpnu 2017, bylo realizováno Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem v rámci jednoho z projektů, kterých se účastní (nebylo objednáno MO Střekov a nic jsme za něj neplatili). Výsledky tohoto měření ukázaly, že výskyt pachových jednotek v jednotlivých epizodách zápachu dosahuje až řádů stovek jednotek zápachu na m3, když optimální stav je nula a v dalších projektem sledovaných lokalitách (netýkaly se našich zdrojů, byly mimo Ústí) úroveň dosahovala maximálně desítky jednotek zápachu.

2. K čemu byly použity výsledky? Zaujaly KHS.

Na základě tohoto měření vznikl návrh ze strany Krajské hygienické stanice (KHS), že když zpracujeme ještě další měření, aby se problém více prokázal, bude následně zpracována analýza dopadů tohoto zatížení zápachem na zdraví obyvatelstva. Nakonec bylo dojednáno, že budou realizována ještě další dvě měření.

3. Co dál? Objednali jsme další měření.

Usnesením rady MO Střekov konané dne 26.6.2018 byla schválena objednávka dalších dvou měření. Měřit bude opět společnost Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, cena za obě měření bude činit 49.000,- Kč, bez DPH termín dodání do 3O.11.2018. Jedno měření bude probíhat v ulici Purkyňova, druhé v lokalitě kolem Penny marketu v Železničářské.

4. A co pak? Pak to teprve všechno začne ....

Pokud měření dopadne podle očekávání a analýza KHS potvrdí dopad zápachu na zdraví obyvatel Střekova budeme mít vůbec poprvé v rukou jasný důkaz o velikosti problému zápachu. S tímto důkazem v ruce půjdeme jak za provozovateli zdrojů, tak za Krajským úřadem a ČIŽPem, a to s jednoduchým sdělením - je nám celkem jedno, že podle vás je vše v pořádku a kontroly nevykazují žádné závady. Tady je důkaz, že v pořádku to není, tak s tím něco dělejte. A pokud neuspějeme, pak nezbude, než si objednat další, ještě rozsáhlejší a podrobnější, a také o hodně nákladnější, měření a analýzy, a následně se pustit cestou soudních sporů.

5. A jaký je závěr? Je to na dlouho, ale musíme vydržet!

Bude to stát ještě hodně času, úsilí a možná i peněz. Ale stojí to za to. Za ty dva roky, co se této problematice věnujeme, jsme už ušli pořádný kus cesty. O hodně víc toho víme, zorientovali jsme se v problematice a hlavně jsme si opravdu jisti, že šance na úspěch tu je. Chce to jen nenechat se odradit a nedat se.

J. Železný

27.10.2016

Dnešní zastupitelstvo bylo dlouhé, intenzivní, vyčerpávající a až nečekaně konstruktivní. A to ve všem s výjimkou měření zápachu. Ani přítomnost a zjevná odborná erudice paní Auterské z firmy Odour, s.r.o., která nabídku na měření zápachu úřadu zaslala, nedokázala zastupitele přesvědčit a objednávka schválena nebyla. Objektivně musím přiznat, že mě to zas až tak nepřekvapilo a nebýt dojednaného vystoupení paní Auterské, bod bych ani nepředkládal. Z důvodu naprosto nevhodně zvoleného termínu zastupitelstva (určuje pan Malinkovič) chyběla totiž celá řada zastupitelů, kteří by jinak velmi pravděpodobně měření podpořili. Pro byli, kromě mě, Jirka Němeček, Petr Barančík, Eva Outlá, Eva Železná a také pan Dunaj, jemuž patří obzvláštní poděkování za podporu, neboť se připojil jako jediný z tzv. "druhého tábora". Bylo nás tedy šest a k odsouhlasení je třeba osm hlasů. Z důvodu dlouhodobě plánovaných pobytů mimo Ústí se omluvili Aleš Smutný a Petr Bandas, s nimi už by nás bylo dost. A rovněž chyběli oba zástupci ODS, kteří by se možná přidali taky. Suma sumárum 13.12. na dalším zastupitelstvu si nejspíš dáme třetí kolo. A ještě hlavní důvod, proč nebyla podpora - nikdo nezpochybňoval, že měření by mohlo zápachobjektivně prokázat. Hlavní výtka byla v tom, že i když zápach prokážeme stejně si nijak konkrétně nepomůžeme. To já jsem ale nikdy netvrdil, že prokázáním přítomnosti zápachu se něco vyřeší. Já jen tvrdím, že bychom aspoň měli v ruce něco, čím bychom mohli tlouct do stolu, až nám zase kraj, nebo ČIŽP budou tvrdit, že je vlastně všechno v pořádku, nebo aspoň že nemohou nic dělat (jako nám mimochodem tvrdí ČIŽP i v reakci na podnět úřadu učiněný v září letošního roku, která dorazila před pár dny a kterou, pokud to bude možné, zde také zveřejním). Zajímavým zpestřením tohoto bodu pak byla přítomnost komunistické poslankyně paní Gabriely Hubáčkové, pozvané panem Malinkovičem (jak známo, mají stejný dres), která slibovala, jak bude intetperpelovat ministra Brabce a bude žádat o radu, jak co nejefektivněji postupovat. A do příštího zastupitelstva nám prý určitě předloží výsledek. Co k tomu říct... Snaha se cení a pokud se paní poslankyni opravdu podaří vypátrat něco užitečného, osobně jí velice rád poděkuji (myšleno opravdu upřímně a bez ironie). Prozatím se ale snažím stát nohama na zemi a snažím se i sám hledat další cesty. Příští týden bych se měl zúčastnit odborného semináře na téma zápach a boj proti němu, tak kdo ví, třeba i tam se dozvím něco zajímavého. Ale selský rozum mi zatím radí jedno jediné - když nemáme v ruce žádný účinný přímý nástroj, je třeba využívat nástrojů nepřímých - sesbírat důkazy a s nimi v ruce do nich prát ze všech stran - podněty ČIŽP, podněty kraj, média, demonstrace a pořád dokola. Však se to někde říká, ne, jak to stokrát "nic" umořilo kohosi :-) J. Železný

25.10.2016

Další kolo bitvy o zápach - zítra, 26.10.2016 v 16:00 začíná v budově pošty další zastupitelstvo. Budu navrhovat, aby hned v úvodu byla projednána nabídka firmy Odour s.r.o, na základě které by bylo možno realizovat operativní měření zápach v našem obvodě. Na zastupitelstvu bude přítomna i zástupkyně firmy Odour, která je připravena odpovídat na dotazy zastupitelů, a předpokládám, že by mělo dojít i na hlasování. Jsem opravdu zvědav, jestli alespoň v této naprosto apolitické a pro Střekov bolestivé záležitosti bude v zastupitelstvu nalezena široká shoda. Přijďte se podívat, veřejnost je vždy vítána! J. Železný

1.9.2016

ZÁPACH, ZÁPACH, ZÁPACH! Jak jsem slíbil, mám pro vás první výstup z dnešního jednání s firmou specializovanou na měření a analýzu zápachu. Jak už jsem někde zmínil, na Střekově jsou tři zdroje zápachu - čistička, levá strana Setuzy (Glencore, oleje) a pravá strana Setuzy (snad Spolchemie, glycerinka a mastné kyseliny). Špatná zpráva je, že bez součinnosti s provozovateli těchto provozů nelze získat detailní analýzu rozptylu konkrétních zápachů. Dobrá zpráva je, že prokazatelně potvrdit přítomnost zápachu na Střekově, lze i bez součinnost provozovatelů zdrojů zápachu. Nebudeme sice schopni prokázat odkud to zrovna zapáchá, ale prokážeme, že to skutečně zapáchá, což by mělo přimět příslušné orgány (odbory životního prostředí na magistrátu a na kraji, ČIŽP atd.) k tomu, aby vyvinula tlak na všechny tři provozovatele zápachových zdrojů, minimálně s výsledkem zpracování výše uvedené důkladné studie a v návaznosti na ni k přijetí konkrétních opatření. Obecné prokazování přítomnosti zápachu (tedy ona první fáze) by mohlo vypadat např. tak, že v okamžiku, kdy se zápachobjeví, zavoláme 156, městská policie přijede se speciálním kontejnerem do kterého nabere vzduch a pošle ho obratem k analýze. Po nějaké době se pak výsledky vyhodnotí. Domluvil jsem se, že do dvou týdnů dostaneme cenovou nabídku na tuto analýzu, do té doby projednám možnost součinnosti s městskou policií a dále i s panem místostarostou, jakožto s jediným "výkonným" politickým zástupcem na radnici, případně i s ostatními zastupiteli, obecně podporu uvolnění prostředků na tuto primární analýzu. O průběhu dění budu samozřejmě dále informovat. J. Železný

19.8.2016

Přátelé Střekováci, zdá se, že v poslední době nás opět víc, než kdy jindy trápí zápach nejrůznějšího druhu. Před časem sice byla zřízena linka, na kterou se dá zápach hlásit (477 009 200, 731 452 195), nicméně krom toho, že si teď máme kde oficiálně zanadávat, jsem žádný jiný efekt nezaznamenal. Já sám jsem se touto problematikou zabývat původně nechtěl (kdo mě znáte, tak víte, že se věnují především otázkám bezpečnosti a věcem sociálním), ovšem vzhledem k tomu, že situace zřejmě opravdu není dobrá, jsem se rozhodl doplnit své priority a na tento problém se podívat. V žádném případě neslibuji, že vše vyřeším a za měsíc bude u nás vzduch jak v Tatrách! Ale aspoň to zkusím, prověřím legislativní možnosti i praktické postupy (zjistím, jak to bylo v Trmicích) a třeba budeme mít štěstí a něco účinného se mi objevit podaří. Průběžné info naleznete zde, jakékoli připomínky, podněty či nápady jsou samozřejmě vítány :-) J. Železný