Špatná kvalita montáže oken

v ZŠ Nová na Kamenném vrchu

22.10.2018

Zveřejnili jsme problém se špatnou kvalitou montáže oken v ZŠ Nová na Kamenném vrchu. Připravujeme žádost na Magistrát města Ústí nad Labem o informace k realizaci zakázky. Budeme se ptát na firmu, která připravovala projekt výměny oken, kde by měl být uveden technologický postup. Dále na stavební dozor, který měl dohlížet na realizaci a nakonec na jméno pracovníka magistrátu, který dokončenou zakázku přebíral.