Jak to všechno začalo

Na podzim 2012 postihla Purkyňovu ulici celá řada vloupání do rodinných domů. Když vloupání postihlo i dům Dity Šimáčkové a krátce na to i dům Bandasových, sešli jsme se s Ditou u Radky a Petra a řešili, co s tím. Bezmoc a frustrace, kterou jsem pociťovali nejen z těch vloupání, ale i z celkové situace, z toho, jak kdysi výstavní Střekov, náš domov, upadá stále víc a víc a nikdo s tím nic nedělá, byly téměř bezmezné. Ale nakonec zplodily čin – vyrazili jsme do ulic a začali jsme sbírat podpisy pod petici „Za znovuobnovení pořádku v naší čtvrti“. Odezva byla nečekaná a během pár dní těch podpisů bylo několik set. Tak jsme vzali petici a vydali se s ní na náš obvodní úřad zeptat se paní starostky (tehdy paní Lazarové), co s tím hodlá udělat. Přijati jsme byli vlídně, leč spokojenost s výsledným efektem slibovaných opatření již byla výrazně menší, než spokojenost s přátelským přijetím. A tak vzniklo neformální sousedské sdružení Za lepší Střekov. Začali jsem se pravidelně scházet, komunikovat s radnicí a šíře našeho působení postupně výrazně přesáhla okruh původně úzce vymezený místem našich bydlišť. A velmi rychle nám došla jedna věc – jestli chceme něco opravdu změnit, zvenku to nepůjde. Musíme dovnitř, přímo do jámy lvové, do politiky. A tak někdy na podzim 2013 jsme poprvé začali vážně uvažovat o založení hnutí. Uběhlo pár měsíců a zhruba ve chvíli, kdy bylo nutné se už definitivně rozhodnout jak dál, jsme byli osloveni pány Martinem Matou a Jakubem Štráchalem (prosím nezaměňovat s pozdějším starostou Miroslavem Štráchalem!), kteří v té době na Střekově zakládali hnutí ANO. A tehdy nastalo těžké rozhodování. Dalo se předpokládat, že ANO ve volbách výrazně uspěje, podmínky, které nám v rámci spolupráce hnutí nabízelo, byly doslova nadstandartní, jenže…. Velká politika nás vůbec nelákala, nikdo z nás se nechtěl politicky profilovat, šlo nám především o Střekov, o jeho vazby na Ústí a rozhodně jsme netoužili po tom stát se součástí nějaké vyšší ideologie. Celé dilema nakonec vyřešily osobní sympatie k pánům Matovi a Štráchalovi. Řekli jsme si, že s těmihle lidmi stojí za to do toho jít a tak jsme nakonec skutečně (jako bezpartijní) zaujali místa na kandidátce hnutí ANO. Co se dělo dál, to je asi zbytečné opakovat, většina z vás to ví. ANO volby vyhrálo, ovšem už po pár měsících se v něm odehrála velmi nehezká bitva o moc, v rámci které si část ANO odvolalo svého vlastního primátora. Vedení hnutí ANO na to pak reagovalo tím, že v létě 2015 celou ústeckou buňku ANO jednoduše zrušilo a to byl také konec našeho spojenectví s ANO. Těžko pak asi někoho překvapí, že po této zkušenosti už nemáme nejmenší chuti stát se opět součástí nějakých vyšších her, a že do dalších voleb tentokrát vyrážíme výhradně sami za sebe. Tedy za sebe, za VÁS, za lepší Střekov!

ZPĚT