Co je naším cílem

Chceme, aby se obyvatelům Střekova žilo co nejlépe, aby se problémy řešili rychleji než dnes, aby se na Střekově více investovalo do zlepšení života a bezpečnosti. Cítíme, že je Střekov, jako součást města Ústí nad Labem zanedbáván a chceme to změnit.

Rádi bychom, aby každý mohl jednoduše napsat nebo říci co ho trápí a rychle se dovědět jaké jsou možnosti vyřešení nebo aktuálního stavu řešení. Chceme využívat především internetové stránky, elektronickou poštu, SMS zprávy, mobilní aplikace. Stranou ale nezůstanou ani pravidelná diskuzní setkání s občany.

Jak toho chceme dosáhnout?

Věříme, že zlepšením práce úřadu MO Střekov je možné vyřešit mnoho problémů, které nás trápí. Ale největším problémem je dlouhodobá podfinancovanost celého našeho obvodu. Myslíme si, že je nejvyšší čas důrazně se ozvat a připomenout ústeckému magistrátu, že jsme si dobře vědomi toho, kolik prostředků do městského rozpočtu díky našemu obvodu putuje, a že chceme, aby se podstatná část z nich k nám taky skutečně dostala. Čím víc hlasů pak ve volbách do zastupitelstva získáme, tím víc bude náš hlas slyšet.


Přidejte se k nám

Pro realizaci konkrétních projektů v rámci našeho obvodu vytvoříme ze zájemců z řad občanů projektové týmy, které budou pomáhat v řešení jednotlivých problémů nebo investičních akcí, podle svých odborností např. doprava, bezpečnost, sport, kultura, výstavba atd..


Naše programové cíle

  1. Usilovat o výrazné navýšení peněz směřujících do MO Střekov tak, aby výše prostředků putujících na Střekov spravedlivě odpovídala poměru počtu obyvatel a velikosti našeho obvodu vůči městu Ústí nad Labem. Usilovat o větší autonomii MO Střekov a v krajním případě (ukáže-li se to být výhodným) i o úplné osamostatnění území dnešního Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov od Statutárního města Ústí nad Labem. Nebylo by to poprvé, kdy Ústí přišlo o nějakou svou část. V roce 1990 se osamostatnily Chlumec a Chabařovice, které byly součástí Ústí od roku 1986. V roce 1994 si pak v referendu prosadily nezávislost Trmice, jež se tak od Ústí oddělily po 65 letech.
  2. Usilovat o odkoupení ubytoven, domů s problémovým obyvateli, opuštěných domů atd. od stávajících soukromých vlastníků a jejich další využití realizovat tak, aby došlo k minimalizaci veškerých problémů, které jsou s nimi v tuto chvíli spojeny.
  3. Snaha o zachování sociálního smíru na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov. Nulová tolerance vůči kriminalitě všeho druhu, ale i vůči veškerým přestupkům, a podpora a ochrana těm, kdo zákon respektují a pořádek dodržují.
  4. Aktivizace občanské společnosti na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, podpora místního patriotismu napříč celým územím Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, vždy s důrazem na posílení vazeb obyvatel k jednotlivým historickým částem Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov.
  5. Rovnoměrná péče o všechny části Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov. Zefektivnění fungováni úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, navýšení objemu prostředků vkládaných do obnovy a údržby majetku ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov.
  6. Městské byty budou využity výhradně pro sociálně ohrožené skupiny (seniory, matky či otce samoživitele atp.), ve výjimečných případech pro osoby, na nichž má obec zvláštní zájem (zaměstnance úřadu, škol, charity, městské policie atp.).
  7. Zvýšení kvality života na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov. Podpora kulturních a sportovních aktivit v celé šíři spektra tak, aby doslova každý z obyvatel měl možnost vybrat si „to své“.
  8. Program „Zelený Střekov“ – kvalitní péče o stávající plochy veřejné zeleně, podpora občanským aktivitám směřujícím k ozelenění ploch dosud „nezelených“ a ke zkvalitnění zeleně stávající.
  9. Cyklostezka – naše perla. Maximalizace využití potenciálu nabízeného cyklostezkou a nábřežím jako sportovně-kulturně-společenského prostoru – tedy jako místa setkávání.
  10. Bývalá SETUZA – průmyslové srdce Střekova. Maximalizace výhod plynoucích z přítomnosti průmyslového areálu ve městě (podpora podnikání v areálu s důrazem na vznik pracovních příležitostí, partnerství mezi subjekty působící na území bývalé Setuzy a školami, školkami, sportovními oddíly atd., péče o odkaz rodiny Schichtů) a minimalizace negativních dopadů (zejména tlak na eliminaci zápachu a dopadů nadměrného dopravního zatížení).

Napište nám co Vám v našem programu chybí