Naše aktivity

Boj s bezdomovci a narkomany

Naše sdružení se hned od svého vzniku na podzim 2012 snažilo komunikovat s místní radnicí o způsobech, jak zklidnit situaci ve veřejném prostoru našeho obvodu, zatíženou nežádoucím působením osob nerespektujících kulturní a sociální standardy, zejména bezdomovců a narkomanů. V lednu 2014 byl tehdejšímu vedení radnice předložen jasný právní postup, použitím kterého mohlo již v té době dojít k výraznému zlepšení situace. Tehdy jsme vyslyšeni nebyli a k aplikaci navrženého řešení došlo až po volbách 2014, v létě 2015. Výsledkem pak bylo, že během několika měsíců klesy problémy způsobené bezdomovci a narkomany ve veřejném prostranství na minimum.

Lázně Dr. Vrbenského

Ihned po zvolení našich zástupců do zastupitelstva MO Ústí nad Labem – Střekov jsme vstoupili do jednání s tehdejšími vlastníky objektu bývalých lázní dr. Vrbenského. Výsledkem těchto jednání bylo zejména významné snížení původně požadované kupní ceny za tento objekt, což v konečném důsledku umožnilo odkoupení objektu současným vlastníkem, který objekt vyklidil, zabezpečil a postupně jej připravuje k budoucímu využití. Tím došlo nejen k zamezení dalšího chátrání budovy, ale byl tak vyřešen i druhý, neméně palčivý problém s objektem spojený - po mnoha letech lázně konečně přestaly být základnou pro bezdomovce a narkomany a tím došlo k alespoň částečnému zklidnění situace v jejich okolí.

Kulturní akce

Ihned po zvolení do zastupitelstva MO Střekov jsme se začali aktivně podílet na přípravě a realizaci celé řady kulturních akcí, z nichž většina se dnes pořádá již tradičně. Za všechny je možné jmenovat na příklad tyto:

 • Novoroční výstup na Malé Sedlo (pořádaný ve spolupráci s Klubem českých turistů)
 • Otvírání řeky
 • Noc kostelů (mezinárodní akce, do níž se zapojujeme v kostele Nejsvětější Trojice)
 • Lampionový průvod
 • Rozsvícení vánočního stromu (v parku u soudu)
 • Vánoční koncerty v kostelech Nejsvětější Trojice na Střekově a sv. Jakuba Většího ve Svádově (zde vystupují žáci ZUŠ Husova s pobočkou ve Velkém Březně, ZUŠ Evy Randové, děti z Dětského domova Střekov a děti z dramatického kroužku při ZŠ Velké Březno)
 • Mikulášská nadílka

V roce 2016, kdy vzhledem k nepříznivému vývoji na radnici došlo k neschválení kulturních akcí pořádaných MO Střekov pro rok 2016, jsme některé z výše jmenovaných akcí pořádali vlastními silami, aby nebyla narušena jejich kontinuita.

Při realizaci všech akcí pomáhala a pomáhá celá řada dobrovolníků nejen z našeho obvodu, ale i tzv. přespolních a vždy vládne příjemná nálada.

Zároveň jsme se prostřednictvím kulturní komise až do jara 2018 snažili finančně podporovat místní spolky, osadní výbor či jednotlivce, kteří se rozhodli pořádat zajímavé kulturní akce.

V letošním roce se kromě výše jmenovaných akcí podílíme na přípravě oslav výročí vzniku Československa v roce 1918. Vedle tohoto významného výročí by v letošním roce měla být připomenuta i další výročí. O všech akcích budeme včas informovat.

Na čem se podílíme

 • Spolupracovali jsme na přípravě materiálu a podpoře schválení změny vyhlášky města, kterou došlo k rozšíření ploch veřejných prostranství se zákazem konzumace alkoholu.
 • Podíleli jsme se na přípravě podkladů k vydání opatření obecného povahy, které vstoupilo v platnost v polovině března letošního roku, a v důsledku kterého již nadále nemohou ve vybraných problematických lokalitách nově příchozí inkasovat doplatek na bydlení.
 • Aktivně se podílíme na vydávání místních střekovských novin - Střekovinek.
 • Podporujeme průběžně probíhající revitalizaci a údržbu dětských hřišť.
 • Z našeho podnětu vstoupil úřad MO Střekov do jednání o ukončení nájemních smluv na byty ve správě MO Střekov, které byly v minulosti uzavřeny s právnickými osobami (UJEP, Krajská zdravotní atd.) a ihned po jejich ukončení jsou a budou tyto byty průběžně nabízeny místním občanům.
 • Aktivně podporujeme probíhající revitalizaci bývalých jeslí v ulici Kamenná s cílem vybudovat v nich zázemí pro místní pobočku Státní věděcké knihovny, lékařské ordinace a dětské centrum.